На першу сторінку Написати листа Пошук
 2013   ‹ інформація про журнал
  № 4 (152),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 Зміцнення ролі Верховного Суду України — об’єктивна необхідність
To strengthen the role of the Supreme Court of Ukraine—is an objective necessity

 
 Із виступів на міжнародній науково-практичній конференції «Верховний Суд України і демократичне суспільство: витоки та перспективи»
From the speeches given at the International and Practical Conference on the Supreme Court of Ukraine and the Democratic Society: Background and Perspectives

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за IІ півріччя 2012 р.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine, stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decision on the ground described in subparagraph 1 of paragraph one of Article 355 of the CivPC of Ukraine in the second half of 2012

  СУДОВА ПРАКТИКА
COURT PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 На операції з отримання субвенцій не поширюються вимоги підпункту 3.2.7 п. 3.2 ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість», яким врегульовано оподаткування операцій саме із виплат, а не з отримання зазначеного у ньому цільового фінансування, яке не можна розглядати як окрему операцію, що створює наслідки у податковому обліку платника податку на додану вартість, тому й підстав для застосування платником цього податку підпунктів 7.4.2 та 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 зазначеного Закону немає

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 При викупі орендованого майна гуртожитки як об’єкти соціально-побутового призначення передавалися безоплатно у власність орендних підприємств, оскільки законодавчої заборони на це не існувало до внесення змін у лютому 1997 р. до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств»

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК України 1960 р. наявними підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України одночасно мають бути: неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права при розгляді двох і більше справ; подібні суспільно небезпечні діяння; ухвалені різні за змістом судові рішення.
Верховний Суд України відмовив у задоволенні заяви про перегляд судових рішень, оскільки обставини, за яких особу було засуджено за ч. 4 ст. 296 КК України, за своїм змістом відрізняються від обставин засудження іншої особи, судові рішення щодо якої були предметом порівняння

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Зобов’язання страховика виплатити страхувальнику страхові виплати у разі настання страхового випадку є грошовим зобов’язанням, у разі невиконання якого одночасно можуть застосовуватись наслідки, передбачені як нормою ч. 2 ст. 625 ЦК України, так і нормами статей 549, 550 цього Кодексу

 

  
 Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2012 р.
Information stated in property, income, expenses and financial liabilities declarations of the judges of the Supreme Court of Ukraine and members of their families in 2012

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES