На першу сторінку Написати листа Пошук
 2013   ‹ інформація про журнал
  № 1 (149),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
COURT PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 Дії державних землевпорядних органів щодо застосування встановлених спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг» фіксованих розмірів оплати за надання послуг з підготовки висновків з надання земельних ділянок у користування на замовлення фізичних та юридичних осіб; із видачі висновків щодо умов надання земельної ділянки, технічних умов на рекультивацію земель на замовлення юридичних осіб узгоджуються з вимогами Закону України «Про ціни і ціноутворення» та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, і відповідають встановленій державній дисципліні цін.
Визначення таких висновків документами дозвільного характеру суперечить положенням ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», оскільки вони надаються землевпорядними органами на замовлення фізичних та юридичних осіб як консультації та довідки і не є обов’язковими для впровадження цими особами певних дій щодо здійснення гоcподарської діяльності або видів гоcподарської діяльності та/або без наявності яких вони можуть провадити певні дії щодо здійснення гоcподарської діяльності або видів гоcподарської діяльності
 Відповідно до п. 2 розд. XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ст. 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» у редакціях, чинних на час виникнення спірних правовідносин, підприємства та організації здійснюють покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до п. «б» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 392 ЦК України власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Неоднакове застосування одних і тих самих норм кримінального закону — це різне, відмінне, несхоже тлумачення, розуміння точного змісту (суті) норми кримінального закону.
Подібні суспільно небезпечні діяння слід розуміти як два і більше (не менше двох) різних, але схожих між собою суспільно небезпечних діянь, тобто такі суспільно небезпечні діяння, що мають спільні риси, ознаки (схожі за суб’єктним складом, за об’єктивною стороною, формою вини, наслідками тощо)..
Ухвалу суду касаційної інстанції скасовано, оскільки суд помилково залишив без змін рішення місцевого та апеляційного судів, якими дії особи було кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 У разі невизнання кредитором передбаченого ч. 1 ст. 559 ЦК України права поручителя на припинення зобов’язання за договором поруки таке право підлягає захисту судом за позовом поручителя шляхом визнання поруки припиненою на підставі п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК України з огляду на загальні засади цивільного законодавства і судочинства, права особи на захист у суді порушених або невизнаних прав, рівності процесуальних прав і обов’язків сторін (статті 3, 12—15, 20 ЦК України, статті 3—5, 11, 15, 31 ЦПК України)

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF THE COURT PRACTICE


  
 Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009—2012 рр.)
Court practice on dealing with civil cases on the consumers’ rights protection (2009—2012)

  ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
CHALLENGES OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION


  
 Шевченко А.В. Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів
Shevchenko A.V. Some peculiarities of disciplinary responsibility of judges

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Селіванов А.О. Право на касаційне оскарження судових рішень: критерії реалізації
Selivanov A.O. Right to сhallenge court decisions in cassation procedure: criteria of realization

  ДО 90-РІЧЧЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
90TH ANNIVERSARY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 «…Ми мали ідеальну вищу судову інстанцію»
Інтерв’ю із В.І. Кононенком, суддею Верховного Суду України у відставці
“…We had a perfect highest judicial instance”—
V.I. Kononenko, retired judge of the Supreme Court of Ukraine

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES