На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 9 (145),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 Звернення Ради суддів України до суб’єктів виборчого процесу
Address of the Council of Judges of Ukraine to subjects of the electoral process

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК України, за I півріччя 2012 р.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine, stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decision on the ground described in subparagraph 1 of paragraph one of Article 11116 of the ComPC of Ukraine in the first half of 2012

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

  Рішення виконавчого комітету Донецької міської ради від 23 травня 2007 р. № 303/12 про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Промбудремонт» дозволу на розробку проекту землеустрою прийняте ним у межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень, делегованих йому Донецькою міською радою згідно із чинним на той час рішенням останньої від 24 травня 2005 р. № 20/16, було підставою для прийняття нею рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки та передачу її в оренду без проведення земельних торгів (аукціонів) згідно з п. 1 розд. Х «Перехідні положення» ЗК України

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Визначення договору як неукладеного може мати місце на стадії укладення договору у разі, якщо сторони не досягли згоди з усіх його істотних умов, а не за наслідками виконання договору сторонами

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 На підставі ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Неврахування судом зазначених вимог закону, а також положень ч. 3 ст. 68 КК України щодо строку або розміру кримінального покарання за вчинення замаху на злочин потягло зміну постанови суду

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Відмовляючи у відкритті касаційного провадження за скаргою на судові рішення без перевірки матеріалів справи на підставі п. 5 ч. 3 ст. 328 ЦПК України, суд касаційної інстанції не врахував положення ст. 55 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 15, 16 ЦК України, ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», не визначив характеру спору, що виник між позивачем і відповідачем, та в якому порядку він повинен розглядатися судом

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF JUDICIAL PRACTICE


  
 Судова практика у справах про усиновлення
Court practice in cases on adoption

  НА ТЕМУ ДНЯ
TOPIC OF THE DAY


  
 Селіванов А.О. Судова присутність як процесуальна гарантія конституційного права громадян на доступ до правосуддя
Selivanov A.O. Judicial presence as a procedural guarantee of the citizens’ constitutional right to access to justice

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Гошовська Т.В., Дроздович Н.Л. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримі­нальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування
Hoshovska T.V. , Drosdovych N.L. The role of advocacy in conducting defense in criminal case: positive symptom of judicial and legal reforming

  ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT


  
  Мойсик В.Р. Амністія та помилування в Україні: становлення і розвиток
Moisyk V.R. Amnesty and pardon in Ukraine: formation and development

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES