На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 6 (142),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS


  
 

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України за 2010—2011 рр.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine, stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decisions on the ground described in subparagraph 1 of paragraph 1 of Article 237 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine in 2010–2011

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 На думку Верховного Суду України, зі змісту ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» вбачається, що саме з 16 квітня відповідного року у контролюючого органу виникає право на стягнення несплачених підприємством самостійно сум санкцій у судовому порядку. При цьому на такі правовідносини поширюється строк звернення до суду, встановлений ст. 99 КАС України, а ч. 4 ст. 20 цього Закону (за якою до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені ст. 250 ГК України) не має правового значення для вирішення цього спору, оскільки в останній нормі визначено строки для застосування адміністративно-господарських санкцій, а не для їх стягнення.
Отже, відділення Фонду, звернувшись у жовтні 2008 р. до суду з позовом про стягнення санкцій за незайняті інвалідами у 2007 р. робочі місця, не порушило строк звернення, встановлений ч. 2 ст. 99 КАС України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин)

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Положення ст. 1212 ЦК України не можуть застосовуватися як підстава для повернення сум сплачених податків.
Порядок нарахування, сплати і повернення сум податків регулюється спеціальними нормами податкового законодавства, а спори з питань оподаткування не належать до компетенції господарських судів і вирішуються в порядку адміністративного судочинства

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal casess

 Відповідно до ст. 19 КК України не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності.
Судочинство із застосування примусових заходів медичного характеру провадиться за наявності підстав, передбачених ст. 94 цього Кодексу, та у порядку, передбаченому статтями 417—424 КПК України .
Порушення судами зазначених вимог закону потягло скасування судових рішень

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, відшкодовується чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим) такої особи, а також особам, які проживали з нею однією сім’єю, особою, яка на відповідній правовій підставі володіє об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку незалежно від вини такої особи

  СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS


  
 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2011 р. (за даними судової статистики)
Analysis of the state of administration of justice by courts of general jurisdiction in 2011 (according to judicial statistics)

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
  Романюк Я.М., Мельник З.П. Деякі питання судової практики, пов’язані з порукою
Romaniuk Y.M., Melnyk Z.P. On Some Issues of the Judicial Practice Related to the Bail

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES