На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 10 (146),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS


  
 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 Моментом вчинення імпортної операції, зокрема моментом поставки товару за такою операцією, для застосування статей 2, 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» є момент фактичного перетину імпортованим товаром митного кордону України
 За загальним правилом дії норм права у часі у зв’язку з набранням чинності з 29 квітня 2006 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців», яким установлено порядок визначення заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям та заборонено змінювати положення Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо умов і норм пенсійного забезпечення зазначених у ньому осіб іншими законами, положення п. 30 ста. 77 та частин 1, 2 ст. 40 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» втратили чинність.
Таким чином, висновок суду касаційної інстанції про безпідставність вимог позивача про перерахунок пенсії з урахуванням ч. 3 ст. 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» є наслідком порушення правил застосування норм матеріального прав

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Згідно з частинами 1, 2 статті 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою. У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем
 У разі проведення страхових виплат за договором особистого страхування (життя, здоров’я, працездатності, пенсійного забезпечення) страховик не має права вимоги до особи, відповідальної за заподіяння шкоди, оскільки Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» не передбачено право Фонду соціального страхування від нещасних випадків, який здійснив страхову виплату застрахованій особі за договором особистого соціального страхування, зворотної вимоги до винної особи.
Згідно із ст. 993 ЦК України таке право переходить до страховика лише у разі проведення ним страхових виплат за договором страхування

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Відповідно до вимог ст. 14 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р., ратифікованої Верховною Радою України згідно із Законом від 16 січня 1998 р. № 43/98-ВР «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції», видана особа не може переслідуватися, засуджуватися або затримуватися з метою виконання вироку чи постанови про утримання під вартою ні за яке правопорушення, вчинене до її видачі, крім правопорушення, за яке вона була видана
 За змістом ч. 3 ст. 111 КПК України, якщо в ході дізнання та досудового слідства не встановлено особу, яка вчинила злочин, питання про закриття справи може вирішуватися тільки після закінчення строку, визначеного в ч. 2 ст. 49 КК України, тобто якщо з часу вчинення злочину минуло п’ятнадцять років (за винятком випадку, визначеного у ч. 4 ст. 49 КК України).
Постанову суду скасовано, оскільки відповідне рішення судом було прийнято з порушенням вимог ч. 3 ст. 111 КПК України

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до статей 2, 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 1 внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень даних про право власності особи на об’єкт нерухомого майна, збудований до набрання цим Законом чинності, не породжує в особи такого права, а засвідчує те, що держава офіційно визнає і підтверджує факт наявності його в особи. Право власності на збудований до набрання чинності зазначеним Законом об’єкт нерухомого майна виникає в порядку, який існував на час його будівництва
 У разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання, пред’явивши разом з тим одну з таких вимог: 1) про позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) про позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) про визнання особи безвісно відсутньою; 4) про оголошення фізичної особи померлою.
Таким чином, вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про її право користування жилим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства (статей 71, 72, 116, 156 ЖК Української РСР; ст. 405 ЦК України)

 СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND PROBLEMS OF LEGISLATION IMPROVEMENT


  
  Роговенко Д.С. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, за договорами страхування цивільної відповідальності при розгляді кримінальних справ
Rohovenko D.S. Compensation of the damage caused to life and health under the civil liability insurance contracts when criminal cases are considered
 Пошва Б.М. Міжнародні стандарти захисту прав людини як складова утворення незалежної судової владив Україні
Poshva B.M. International standards of human rights protection as an element of establishment of independent judicial power in Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Лужанський А.В. Класифікаційні ознаки суб’єктів доступу до правосуддя в Україні
Luzhanskyi A.V. Class indicators of the entities addressing access to justice in Ukraine
  Чорноус Ю.М. Актуальні питання дослідження міжнародної злочинності
Chornous Yu.M. Vital questions of exploring the international crime

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES