На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
  № 1 (137),  Зміст:

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENARY ASSEMBLY OF THE SUPREME COURTOF UKRAINE

 Про обрання Голови Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 23 грудня 2011 року № 7
On election of the President of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 7 of 23 December 2011
 Про обрання Першого заступникаГолови Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 23 грудня 2011 року № 8
On election of the First Vice-President of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 8 of 23 December 2011
 Про обрання заступників Голови Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 23 грудня 2011 року № 9
On election of the Vice-Presidents of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 9 of 23 December 2011
 Про призначення секретаря Пленуму Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 12 січня 2012 року № 1
On appointment of the Secretary of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 1 of 12 January 2012
 Про визначення персонального складу судових палат Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 12 січня 2012 року № 2
On assignment of the personal composition of the Judicial Chambers of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 2 of 12 January 2012
 Про обрання заступників секретарів судових палат Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 12 січня 2012 року № 3
On election of the deputy secretaries of the Judicial Chambersof the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 3 of 12 January 2012< /i>
 Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 23 грудня 2011 року № 6
On approval of the Rules of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Assembly of the Supreme Court of Ukraine, No. 6 of 23 December 2011

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

    Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», до якого було внесено зміни Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» і збільшено мінімальний розмір орендної плати до 3 %, має рекомендаційний характер. Він є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору, а не для автоматичної зміни умов договору оренди та підвищення орендної плати
 Відповідно до ч. 5 ст. 1268 ЦК України незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.
З’ясувавши, що відповідач у встановленому законом порядку подав нотаріусу заяву про прийняття спадщини, однак свідоцтва про право на спадщину не отримав, суд дійшов помилкового висновку, що спірна частка квартири не належить відповідачу і що його не може бути позбавлено цієї частки на підставі ст. 365 ЦК України

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Премія, яку позивач просив врахувати для обчислення нового розміру пенсії, має тимчасовий характер, виплата її дозволена за наявності передбачених підстав лише в межах видатків, передбачених у кошторисах військових частин для грошового забезпечення військовослужбовців у 2007 р., що виключає їх як підставу для перерахунку пенсій
 Вищий адміністративний суд України дійшов помилкового висновку про відсутність у ТОВ «Автолюкс» обов’язку щодо сплати збору на розвиток електротранспорту, передбаченого Положенням про збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим, затвердженим Верховною Радою АР Крим у межах повноважень, наданих ст. 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» та підпунктом 14 п. 1 ст. 18, підпунктом 8 п. 2 ст. 26 Конституції АР Крим

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та статей 124—126 ЗК України обов’язковою умовою фактичного використання земельної ділянки є наявність у особи, що її використовує, правовстановлюючих документів на цю земельну ділянку, а відсутність у зазначеної особи на час прийняття судом рішення таких документів свідчить про самовільне зайняття земельної ділянки
 Якщо умовами договору поруки передбачена можливість зміни розміру відсотків і строків їх сплати в порядку, визначеному кредитним договором, на забезпечення якого надана порука, то підстав для її припинення, передбачених ч. 1 ст. 559 ЦК України, немає

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal casess

 Ухвалу апеляційного суду скасовано, оскільки суд без належного дослідження обставин справи зробив неправильний висновок про необхідність скасування вироку суду першої інстанції та закриття провадження у справі про злочин, передбачений ч. 1 ст. 125 КК України, лише з тих підстав, що у матеріалах відповідної справи є нескасована постанова органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи за тим самим фактом
 Прийняття рішення про порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину чи щодо конкретної особи належить до компетенції осіб, зазначених у ч. 1 ст. 98 КПК України. У зв’язку з цим суд не вправі скасувати постанову про порушення кримінальної справи з тих підстав, що справу порушено за фактом вчинення злочину, а не щодо конкретної особи

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF JUDICIAL PRACTICE


  
 Аналіз підстав відмови Верховним Судом України в задоволенні заяви про перегляд судових рішень господарських судів після допускуВищим господарським судом Українисправи до провадження
Analysis of the grounds of dismissalby the Supreme Court of Ukraine of the request for retrial judicial decisions of commercial courts after the High Commercial Court of Ukraine allowed admission of the case

 НА ДОПОМОГУ СУДДI
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України
Konstantyi O.V. Practice of the European Court of Human Rights as a source of judicial enforcement of the Supreme Court of Ukraine
 Сенін Ю.Л. Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України
Senin Y.L. Signs and terms of executing novation under the civil legislation of Ukraine
  Джужа О.М., Василевич В.В., Кулик О.Г. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід
Dzhuzha O.M., Vasylevych V.V., Kulyk O.H. Main criminality indices: international and national experience

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Цірат Г.А. Двосторонні договори про правовудопомогу як приклад уніфікації норм міжнародного цивільного процесу
Tsirat H.A. Bilateral agreements on legal assistance as an example of unification of the rules of international civil procedure

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES