На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 9 (133),  Зміст:

 
 Роль верховного суду у захисті прав людини на національному рівні
Інформація про круглий стіл за участі представників верховних судів держав–членів Ради Європи, який відбувся 22 вересня 2011 р.
The role of the Supreme Court in protecting human rights at the national level
Information on the round table for the representatives of the Supreme Courts of the Council of Europe member states, which was held on 22 September 2011

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENARY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Згідно з вимогами ст. 657 ЦК України договір купівлі-продажу квартири підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Відповідно до ч. 1 ст. 210 та ч. 3 ст. 640 цього Кодексу такий договір є укладеним з моменту його державної реєстрації. Отже, до моменту державної реєстрації договір купівлі-продажу квартири юридично не є укладеним.
За змістом ч. 2 ст. 220 ЦК України та роз’яснень, які надав Пленум Верховного Суду України в п. 13 постанови «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», суд може визнати дійсним нікчемний договір, а не договір, який не є укладеним
 Відповідно до ст. 33 Конституції України право кожного вільно залишати територію України може бути обмежене лише законом.
Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон передбачено в Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».
У пунктах 1—9 ч. 1 ст. 6 цього Закону визначено випадки, в яких громадянинові може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або вилучено чи затримано паспорт.
Оскільки в ЦПК України немає правової норми, яка б надавала суду повноваження застосувати в порядку, передбаченому статтями 151—153 цього Кодексу, тимчасове обмеження у виїзді за межі України у зв’язку з порушенням у суді цивільної справи, правильним є висновок про те, що суди застосували зазначений спосіб забезпечення позову з порушенням норм ЦПК України, вийшовши за межі своїх процесуальних повноважень
 За змістом ст. 215 ЦК України та згідно з роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України, які містяться в абз. 5 п. 5 постанови «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» вимога про визнання оспорюваного правочину недійсним та про застосування наслідків його недійсності може бути заявлена як однією зі сторін правочину, так і іншою заінтересованою особою, права та законні інтереси якої порушено вчиненням правочину

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative case

 Порядок надання у 2009 р. спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 608, може встановлювати додаткові підстави для припинення права користування надрами (таке право надано ч. 4 ст. 26 Кодексу України про надра), але він не може змінювати правило, відповідно до якого у разі незгоди користувачів з припиненням права на користування надрами за неналежне користування, припинення такого права здійснюється в судовому порядку
 Застосування до відповідача штрафних (фінансових) санкцій за несплату страхових внесків, встановлених Законом України від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» із виплат, які відповідно до Закону України від 9 вересня 2004 р. № 1994-IV «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» визнані кредиторською заборгованістю Державного бюджету України, є правомірним. Оскільки Закон № 2240-ІІІ, як і жоден нормативно-правовий акт до 2 червня 2006 р., не містить положень, які б звільняли страхувальника від обов’язку нарахування та сплати страхових внесків з таких виплат чи відповідальності за неповноту їх сплати. Тому підстав стверджувати про відсутність правопорушення у сфері господарювання, яке полягає в несплаті страхових внесків, немає
 Оскільки товариство у заявці на придбання торгового патенту вказало всі необхідні відомості (реквізити), передбачені ч. 4 ст. 2 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», то відмова податкового органу з посиланням на відсутність у нього розташованих на території м. Євпаторії АР Крим філій, а також ненадання ліцензії на здійснення господарської діяльності з організації та утримання гральних закладів є необґрунтованими

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 106 Статуту залізниць України за невикористання вантажовідправником поданих вагонів і контейнерів чи відмову від них для виконання плану перевезень сплачується штраф, яким забезпечується виконання не грошового зобов’язання, а зобов’язання щодо використання поданих вагонів і контейнерів
 Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів банку відповідно до положень статей 58, 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не поширюється на інфляційні нарахування на суму боргу та відсотки річних, оскільки останні входять до складу грошового зобов’язання і не є санкціями за невиконання чи неналежне виконання грошового зобов’язання
 Чинним законодавством встановлено, що іпотекою забезпечуються виключно реально існуючі зобов’язання та вимоги, які можуть виникнути в майбутньому на підставі чинних договорів

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Постанову апеляційного суду, якою прокурору відмовлено у прийнятті апеляції, скасовано, а справу направлено на новий апеляційний розгляд, оскільки висновки апеляційного суду не відповідають матеріалам справи
 Постанову скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд, оскільки на стадії прийняття рішення про відмову (порушення) кримінальної справи суддя не повинен вдаватися до оцінки фактичних обставин матеріалів скарги та визначати їх доказове значення
 Вирок скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд, оскільки зміст вироку не відповідає вимогам ст. 334 КПК України

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 Справа «Нікіфоренко проти України»
Рішення від 18 лютого 2010 р.
Case of Nikiforenko v. Ukraine
Judgment of 18 February 2010

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT

  Лужанський А.В. Особливості доступу до суду у справах про оскарження оцінки майна на стадії виконавчого провадження
Luzhanskyi A.V. Peculiarities of accessing the court in cases on appealing against assessment of the property at the stage of enforcement procedure

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE

  Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації
Gorodovenko V.V. Principle of publicity and openness in domestic judicial procedure: problems of implementation
  Самсін І.Л. Співвідношення понять «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання» в законодавстві України
Samsin I.L. Correlation of the notions “tax liability” and “tax commitment” in the laws of Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION

  Цірат Г.А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації
Tsirat H.A. Legal status of foreigners in international civil procedure: experience of international legal harmonization