На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 7 (131),  Зміст:

  МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ...
MATERIALS OF INTERNATIONAL CONFERENCE...


  
 Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення
Доповідь Голови Верховного Суду України В.В. Онопенка
Mechanism of human rights protection in Ukraine needs to be substantially improved
Speech of V.V. Onopenko, Chairman of the Supreme Court of Ukraine
 «Права людини — передумова розвитку сучасних європейських народів»
Доповідь Голови Верховної Ради України В.М. Литвина
“Human rights: prerequisite for development of modern European nations”
Speech of V.M. Lytvyn, Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine
 Роль органів державної влади, особливо судів, та майбутнє захисту прав людини в Європі
Доповідь Голови Європейського суду з прав людини Жана-Поля Коста
The role of national authorities, especially the courts, and the future of human rights protection in Europe
Speech of Jean-Paul Costa, President of the European Court of Human Rights
 Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини
Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І. Карпачової
Ombudsman of Ukraine and the European Court of Human Rights stand for protection of human rights and freedoms
Speech of N.I. Karpachova, the Verkhovna Rada of Ukraine Commissioner for human rights
 Еволюція ролі Європейського суду — на шляху до процедуралізації фундаментальних прав
Доповідь судді Європейського суду з прав людини Г.Ю. Юдківської
Evolution of the role of the European Court of Human Rights — on the path leading to fonddamental rights proceduralisation
Speech of H.Y. Yudkivska, judge of the European Court of Human Rights
 Виконання постанов Європейського cуду: субсидіарність і/або «суверенна воля»?
Доповідь судді Європейського суду з прав людини А.І. Ковлера
Execution of judgments of the European Court of Human Rights: subsidiarity and/or “sovereign will”?
Speech of A.I. Kovler, judge of the European Court of Human Rights

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до вимог ст. 74 СК України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення гл. 8 цього Кодексу.
Вирішуючи спір про поділ майна, необхідно встановити обсяг спільно нажитого майна і з’ясувати час та джерела його придбання, а вирішуючи питання про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, суд має встановити факти: спільного проживання однією сім’єю; спільний побут; взаємні права та обов’язки (статті 3, 74 СК України)
 Суд, розглядаючи справу, установив, що між сторонами виник спір з приводу виконання договору купівлі-продажу, об’єктом якого є частка статутного фонду господарського товариства. Сторонами договору і сторонами у справі є фізична та юридичні особи. Спір виник із цивільних правовідносин, тому підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Той факт, що продавцем за договором є учасник господарського товариства, а покупцем — саме господарське товариство, правового значення не має, оскільки згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України в порядку господарського судочинства розглядаються справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником, у тому числі учасником, який вибув. За змістом ст. 167 ГК України корпоративними є відносини, що виникають, змінюються або припиняються щодо корпоративних прав — прав особи, частка якої визначається у статутному фонді господарського товариства, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарським товариством, отримання певної частки прибутку (дивідендів) товариства та активів у разі його ліквідації, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за використання гральних автоматів, у яких не реалізовані фіскальні функції, можливе лише з моменту включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій комп’ютерно-касової системи «Фіскал», тобто з 1 липня 2008 р., оскільки до цієї дати у зазначених суб’єктів не було об’єктивної можливості дотримуватися вимог ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
 Спір про нарахування суб’єктом владних повноважень та проведення встановлених ст. 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виплат є публічно-правовим, а не цивільно-правовою вимогою, заявленою в адміністративній справі. У зв’язку з цим до таких вимог правила позовної давності, встановлені гл. 19 ЦК України, не застосовуються

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 У ст. 232 ЦК України передбачено, що правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, визнається судом недійсним.
Для визнання правочину недійсним на підставі зазначеної норми необхідно встановити умисел у діях представника: усвідомлення представником того, що він вчиняє правочин усупереч інтересам довірителя та бажає (або свідомо допускає) їх настання, а також наявність домовленості представника однієї сторони з другою стороною і виникнення через це несприятливих наслідків для довірителя

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Рішення суду про звільнення особи, обвинувачуваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на підставі ст. 48 цього Кодексу у зв’язку зі зміною обстановки, визнано необґрунтованим, оскільки суд належним чином не дослідив обставини справи та не навів у своєму рішенні переконливих мотивів для його прийняття
 Кваліфікація дій особи за ознакою повторності виключається, якщо попередня судимість (судимості) особи зняті та погашені в установленому законом порядку
 Судові рішення скасовано через недопустимість участі судді у розгляді кримінальної справи за наявності обставин, що викликають сумнів у його об’єктивності

  НА ТЕМУ ДНЯ
TOPIC OF THE DAY


  
 Константий О.В. Суд загальної юрисдикції як суб’єкт правової охорони Конституції України
Konstantyi O.V. Court of general jurisdiction as a subject of legal protection of the Constitution of Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Романюк Я.М. Цивільно-правові наслідки договорів, укладених одним із подружжя
Romaniuk Y.M. Civil consequences of agreements concluded by one of the spouses