На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 5 (129),  Зміст:

 

  
 День Перемоги — свято особливе
The Victory Day is a special holiday

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Передбачені ст. 1166 ЦК України підстави відповідальності особи за завдану майнову шкоду застосовуються в разі виникнення між сторонами спору в деліктних зобов’язаннях.
Разом з тим підстави, умови, порядок, межі й розмір матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну ними підприємству, установі, організації встановлені гл. IX КЗпП України.
Задовольняючи позов, суд керувався п. 1 ст. 134 зазначеного Кодексу та водночас ст. 1166 ЦК України, у достатньому обсязі не визначився із характером спірних правовідносин і правовою нормою, що підлягає застосуванню, та безпідставно застосував положення ст. 1166 ЦК України. Суд не взяв до уваги відповідних норм КЗпП України і не встановив та не зазначив у рішенні, яку саме роботу виконував відповідач, перебуваючи в трудових відносинах із приватним підприємцем, чи може бути укладено згідно зі ст. 1351 КЗпП України договір про повну матеріальну відповідальність і чи має він юридичну силу саме у випадку пошкодження автомобіля позивача, а також чи є інші передбачені ст. 134 цього Кодексу підстави для покладення на відповідача повної матеріальної відповідальності
 Відповідно до ст. 1200 ЦК України в разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті.
Шкода відшкодовується: 1) дитині — до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту — до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти трьох років); 2) чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли пенсійного віку, встановленого законом, — довічно; 3) інвалідам — на строк їх інвалідності; 4) одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншому членові сім’ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за: дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, — до досягнення ними чотирнадцяти років; 5) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого, — протягом п’яти років після його смерті.
Особам, визначеним у пунктах 1—5 ч. 1 цієї статті, шкода відшкодовується у розмірі середньомісячного заробітку (доходу) потерпілого з вирахуванням частки, яка припадала на нього самого та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. До складу доходів потерпілого також включаються пенсія, суми, що належали йому за договором довічного утримання (догляду), та інші аналогічні виплати, які він одержував.
З’ясувавши, що особа досягла пенсійного віку, встановленого законом, та перебувала на утриманні померлого, суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що позивачка має право на стягнення з винної особи довічного утримання

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative case

 Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари не пов’язує обов’язок суб’єкта господарювання декларувати зміни оптово-відпускних цін на перелічені в п. 1 зазначеного Порядку продовольчі товари з метою подальшого використання такого товару покупцем, зокрема, як сировини для переробки чи як готової продукції
 Відповідно до абз. 2 ч. 12 ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання банками цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому НБУ, сплачують відповідному територіальному органу Пенсійного фонду України суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом. Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження на підставі виконавчого напису нотаріуса зазначеним Законом не передбачено

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Недодержання судом апеляційної інстанції вимог ст. 399 КПК України щодо обов’язковості вказівок суду, який розглядав справу в касаційному порядку, потягло скасування ухвали
 Одержання хабара, що не було поєднано з погрозою вчинення службових дій, які можуть завдати шкоди законним інтересам особи, яка дала хабар, неправильно кваліфіковано за ознакою вимагання
 Відповідно до ч. 1 ст. 33 КК України сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено.
Вирок змінено, оскільки суд помилково двічі кваліфікував дії винного, який незаконно проник до житла однієї, а пізніше — іншої потерпілої, за ч. 1 ст. 162 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 70 цього Кодексу. Такі дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 162 КК України за обома фактами незаконного проникнення до житла
 Тривалість заходів виховного характеру щодо неповнолітнього, передбачених у пунктах 2 та 3 ч. 2 ст. 105 КК України, встановлює суд, який їх призначає

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 березня 2011 р. № 2 «Про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України»
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 2 of 11 March 2011 “On the impeachment of credibility of the Chairman of the Supreme Court of Ukraine”

  СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS


  
 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2010 р.
(за даними судової статистики)
Analysis of administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2010
(according to judicial statistics)

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT


  
  Хавронюк М.І. Відповідальність за порушення права споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав
Khavroniuk M.I. Responsibility for violation of the consumers’ right to safe products according to the Criminal Codes of Ukraine and other states

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
  Зіньков В.І. Пропозиції щодо визначення критеріїв нормування навантаження суддів при розгляді цивільних та адміністративних справ
Zinkov V.I. Suggestions to fix criteria for rationing judges’ workload in trying civil and administrative cases

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES