На першу сторінку Написати листа Пошук
 2011   ‹ інформація про журнал
  № 11 (135),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS


  
 Незалежність суддів в Україні
Міжнародна конференція, що відбулася у Верховному Суді України 11 листопада 2011 р.
Independence of judges in Ukraine
International Conference heldat the Supreme Court of Ukraine on 11 November 2011

  НА ЗБОРАХ СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE ASSEMBLY OF JUDGES OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Про ситуацію, що склалася у зв’язку з поширенням заступником Генерального прокурора України, членом Вищої ради юстиції М. Гаврилюком інформації щодо порушення суддями Верховного Суду України присяги судді під час розгляду окремих кримінальних справ
Рішення зборів суддів Верховного Суду України від 14 листопада 2011 року
On situation appeared in connection with dissemination of information by M. Havryliuk, Deputy Prosecutor General, member of the High Council of Justice concerning breaching the oath by the judges of the Supreme Court of Ukraine while resolving some criminal cases
Decision of the Assembly of Judges of the Supreme Courtof Ukraine of 14 November 2011

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 У ст. 33 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановлено зобов’язання учасника дорожньо-транспортної пригоди повідомити страховика про дорожньо-транспортну пригоду. У разі невиконання страхувальником цього обов’язку він позбавляється права на відшкодування шкоди за його винні дії страховиком у порядку, передбаченому ст. 1194 ЦК України
 Згідно з ч. 3 ст. 99 ЦК України члени виконавчого органу господарського товариства можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов’язків, якщо в установчих документах не визначені підстави усунення членів виконавчого органу від виконання своїх обов’язків.
Конституційний Суд України у Рішенні від 12 січня 2010 р. № 1-рп/2010 у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне тлумачення ч. 3 ст. 99 ЦК України роз’яснив, що реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу цього об’єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а корпоративних правовідносин, що виникають між товариством і особами, яким довірено повноваження з управління ним. У зв’язку з цим «усунення» відповідно до ч. 3 ст. 99 ЦК України є дією уповноваженого органу товариства, спрямованою на унеможливлення здійснювати членом його виконавчого органу в межах корпоративних відносин з товариством повноважень у сфері управлінської діяльності.
Підставою для позову особи було визнання незаконним рішення загальних зборів акціонерів про відкликання (звільнення) з посади голови правління товариства через недотримання вимог законодавства та установчих документів під час скликання і проведення загальних зборів господарського товариства, що є порушенням прав учасника (акціонера) на управління товариством, а не трудових прав керівника товариства, тому спір у цій частині за своєю правовою природою та правовими наслідками належить до корпоративних спорів і підлягає вирішенню господарськими судами

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative case

 Дії санітарно-епідеміологічної станції з нарахування в період з 1 грудня 2005 р. по 10 травня 2006 р. ПДВ у розмірі 20 % на фіксовані тарифи, затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» за надані послуги і виконані роботи не узгоджувалися з вимогами чинного на той час законодавства. Відповідно до ст. 35 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Кабінет Міністрів України зазначеною постановою (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) затвердив тарифи (прейскуранти) на роботи та послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, які вже включали ПДВ
 У суб’єктів господарювання не було об’єктивної можливості дотримати вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у частині використання гральних автоматів, які переведені у фіскальний режим роботи. Тому притягнення їх до відповідальності за використання гральних автоматів, у яких не реалізовані фіскальні функції, можливе лише з моменту включення до Державного реєстру комп’ютерно-касової системи «Фіскал», тобто з 1 липня 2008 р.

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відмовляючи у задоволенні позову регіонального відділення Фонду державного майна України про спонукання орендаря повернути балансоутримувачу державне майно, передане відповідачу в користування за договором оренди, суди нижчих інстанцій безпідставно застосували до спірних правовідносин ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в редакції, яка ще не була чинною на момент виникнення спірних правовідносин
 Висновок Вищого господарського суду України про те, що спірний іпотечний договір (з урахуванням змін і доповнень до нього) не відповідає ч. 4 ст. 3, ч. 2 ст. 7, п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про іпотеку» та є помилковим у зв’язку з тим, що забезпечення іпотекою дійсного зобов’язання або задоволення вимоги, яка може виникнути в майбутньому на підставі генерального договору про здійснення кредитування, що набрав чинності, і кредитних договорів, укладених у межах цього генерального договору, які є його невід’ємною частиною, не суперечить зазначеним положенням закону

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 При призначенні покарання суд має виходити не тільки з тих меж караності діяння, які встановлені у відповідній санкції статті Особливої частини КК України, а й враховувати положення тих норм Загальної частини КК України, в яких регламентуються цілі, система покарань, підстави, порядок та особливості застосування окремих його видів, а також регулюються питання, пов’язані з призначенням покарання і можуть вплинути на вибір (обрання) судом певних його виду й міри
 Постанову скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд, оскільки суд, звільняючи особу від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України з передачею на поруки трудовому колективу, допустив істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону
 Суд необґрунтовано призначив покарання у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, оскільки за ч. 2 ст. 53 КК України штраф є видом кримінального покарання, яке призначається в межах від тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу

  СУДОВА ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICAL PRACTICE AND ISSUES OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT


  
 Печений О.П. Проблемні питання судової практики у справах щодо визнання недійсними свідоцтв про право на спадщину
Pechenyi O.P. Problematic issues of judicial practice in cases on invalidation of the certificates of inheritance

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Руда Т.В. Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект
Ruda T.V. Reasons for release from proving in the civil proceedings of Ukraine and the USA: comparative legal aspect