На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 8 (120),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 Звернення зборів суддів Верховного Суду України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2010 р.
Address of the assembly of judges of the Supreme Court of Ukraine to the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine of 6 August 2010

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 1 ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Згідно з ч. 2 зазначеної статті цього Кодексу апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами.
На порушення вимог статей 303, 316 ЦПК України апеляційний суд взяв до уваги та дав оцінку доказам, на підставі яких ухвалив нове рішення, не встановивши при цьому та не зазначивши у рішенні, в чому полягало порушення судом першої інстанції встановленого порядку дослідження доказів, чи було неправомірно відмовлено відповідачу в дослідженні доказів, наданих ним апеляційному суду, а також якими причинами зумовлено неподання нових доказів

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Вищий адміністративний суд України, повертаючи касаційну скаргу, не застосував правила ч. 6 ст. 103 КАС України та не врахував, що закінчення місячного строку для подання касаційної скарги припало на вихідний день, внаслідок чого дійшов помилкового висновку, що позивач, подавши скаргу наступного за вихідним дня, пропустив зазначений строк

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до абз. 19 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» представником працівників боржника є особа, уповноважена загальними зборами, на яких присутні не менш як три чверті від штатної чисельності працівників боржника або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника, представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України суд вправі визнати недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи та розміру цивільного позову, які ніким не оспорюються.
Вирок суду скасовано, оскільки суд, ухваливши рішення про розгляд справи за правилами ч. 3 ст. 299 КПК, на порушення зазначених вимог закону не з’ясував причини розбіжностей між тими фактичними обставинами справи, які були встановлені під час досудового слідства, і тими, які виклав у своїх показаннях підсудний
 Кваліфікація злочину, передбаченого ст. 187 КК України, за ознакою повторності можлива лише у тому разі, коли особа раніше вчинила розбій або бандитизм

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Справа «Швейцарський союз проти ферм» проти Швейцарії (№ 2)»
Рішення від 30 червня 2009 р.
Case of Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (No. 2)
Judgment of 30 June 2009

 НА ДОПОМОГУ СУДДI
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Дроздов О.М. Проблеми перегляду судових рішень в порядку виключного провадження
Drozdov O.M. Problems of review of judicial decisions in the order of exclusive proceedings

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
 Погорецький М.А., Сліпченко В.І. Складні питання, що виникають при призначенні судово-психіатричної експертизи
Pohoretskyi M.A., Slipchenko V.I. Complicated issues arising in assignment of forensic psychiatric expert examination

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Бережний С.Д. Розмежування умисного вбивства з корисливих мотивів від інших різновидів умисного вбивства при обтяжуючих обставинах
Berezhnyi S.D. Distinction between premeditated lucrative murder and other types of murder in the first degree
 Курило О.М., Биля С.О. Недоліки правового регулювання судового розгляду справ про адміністративні правопорушення
Kurylo O.M., Bylia S.O. Drawbacks of legal regulation in trying cases on administrative offences