На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 5 (117),  Зміст:

 
 Лист Голови Верховного Суду України В. Онопенка до Президента України В. Януковича від 13 травня 2010 р.
Letter of the Supreme Court of Ukraine Chairman V. Onopenko to the President of Ukraine V. Yanukovych dated 13 May, 2010
 Звернення суддів Верховного Суду України до Президента України від 11 травня 2010 р.
Address of the judges of the Supreme Court of Ukraine to the President of Ukraine dated 11 May, 2010

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про приватизацію державного майна» дія цього Закону не поширюється на приватизацію об’єктів державного житлового фонду.
Згідно з положеннями ст. 4 ЖК Української РСР до складу житлового фонду входять жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях. Жилі будинки й жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі, становлять державний житловий фонд. У статтях 127—131 ЖК Української РСР та в п. 3 Примірного положення про гуртожитки, затвердженого постановою Ради міністрів УРСР від 3 червня 1986 р., зазначено, що гуртожитки — це спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки. Враховуючи те, що гуртожитки належали підприємствам на праві повного господарського відання, їх слід відносити до об’єктів державного житлового фонду. Спеціальним законодавством, яке регулює приватизацію державного житлового фонду, є Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду». Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону державний житловий фонд — це житловий фонд місцевих Рад народних депутатів та житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, організацій, установ.
Таким чином, гуртожитки як об’єкти державного житлового фонду не підлягали приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об’єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об’єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.
На порушення зазначених вимог закону суди не з’ясували, чи підлягав приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» гуртожиток та чи міг він бути включений до ліквідаційної маси товариства

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Оскільки Конституцією, законами України «Про статус народного депутата України» та «Про комітети Верховної Ради України», що визначають правовий статус та обсяг повноважень, народні депутати України не наділені владними управлінськими функціями, то вони не можуть бути суб’єктами звернення до суду з адміністративним позовом з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління
 Залишення позову без розгляду за наслідками подання позивачем клопотання про відкликання позовної заяви на стадії касаційного провадження не передбачено

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Згідно зі ст. 76 ЦК 1963 р. перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.
Вищий господарський суд України безпідставно скасував постанову апеляційного суду та погодився з висновком суду першої інстанції про те, що позов позивачка подала в межах встановленого строку позовної давності, не з’ясувавши, коли позивачка повинна була дізнатися про порушення свого права, порушивши таким чином вимоги зазначеної статті цього Кодексу

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до роз’яснень, що містяться у п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику у справах про хуліганство», вирішуючи питання щодо наявності в діях особи кваліфікуючої ознаки хуліганства — застосування предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, — слід враховувати, що ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли використання цих предметів під час учинення хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров’я громадян
 Вирок суду змінено у зв’язку з тим, що суд помилково визнав дії засудженої за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України як вчинені за попередньою змовою групою осіб, оскільки вона діяла як пособник у вчиненні іншою особою злочину, передбаченого ст. 358 цього Кодексу
 Положення ч. 3 ст. 68 КК України, відповідно до яких за вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, не застосовуються до статей (частин статей) Особливої частини КК, санкції яких передбачають покарання у виді довічного позбавлення волі, оскільки таке покарання не має строкового виміру

  СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS


  
 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2009 р. (за даними судової статистики)
Analysis of administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2009 (according to judicial statistics)

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
 Мірошниченко Є.О. Актуальні питання постановлення вироку
Miroshnychenko Y.O. Acute issues of rendering decision

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
ASSISTANCE TO JUDGES


  
  Романюк Я.М. Державна реєстрація правочинів: її суть та правове значення
Romaniuk Y.M. State registration of juristic acts: its point and legal meaning
  Шпонька В.П. Аналітичні портфелі судової практики — до послуг працівників суду
Shponka V.P. Analytical backlogs of judicial practice— at the court staff service

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION