На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 11 (123),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 Незаконне вилучення приміщень Верховного Суду України ставить під загрозу здійснення ним правосуддя
 Адмініструванню судів потрібно вчитися

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENARY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Верховний Суд України звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням

  НА ЗБОРАХ СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE ASSEMBLY OF JUDGES OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Звернення зборів суддів Верховного Суду України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2010 р.
Address of the assembly of judges of the Supreme Court of Ukraine to the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine of 2 November 2010

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 8 ст. 110 ЦПК України позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред’являтися також за місцем виконання цих договорів.
Звертаючись з позовом до районного суду, позивач указував, що відповідно до положень ст. 532 ЦК України в укладеному між сторонами кредитному договорі передбачалося, що місцем його виконання є визначена договором адреса банку для листування, яка територіально належить до підсудності цього суду.
Зазначене посилання має значення для правильного вирішення питання про підсудність справи, а тому постановлена суддею суду першої інстанції ухвала про повернення позовної заяви без належної оцінки такого посилання на умови договору щодо місця виконання договору є помилковою, що відповідно до п. 2 ст. 342 ЦПК України стало підставою для скасування ухвали судді та передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження у справі
 Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.
Тобто обов’язок доказування у справах цієї категорії покладається на продавця

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Ухвалені у справі судові рішення скасовано і справу направлено до суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження, оскільки суди помилково виходили з того, що спір за позовом центру зайнятості до фізичної особи про стягнення коштів, виплачених останній як одноразова допомога по безробіттю, не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що непереоформлення позивачем належного йому відповідно до державного акта права постійного користування на землю на право оренди зазначеної земельної ділянки шляхом укладення договору оренди не свідчить про припинення належного йому права постійного користування землею згідно з чинним державним актом на право постійного користування землею, є обгрунтованими

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Вирішуючи питання про застосування амністії слід ураховувати ті положення відповідного закону, якими визначено порядок, підстави та умови застосування акту амністії.
Постанову суду скасовано, оскільки, звільнивши особу, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п. «г» ст. 1 Закону України «Про амністію», суд прийняв рішення, яке суперечить п. «з» ст. 7 цього Закону
 Відповідно до положень ст. 2368 КПК України, розглядаючи скаргу на постанову про порушення кримінальної справи, суд повинен перевіряти наявність приводів і підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для її винесення, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які вирішуються судом при розгляді кримінальної справи по суті.
Судові рішення скасовано, оскільки, перевіряючи, чи достатньо підстав до порушення кримінальної справи, суд оцінив їх з точки зору достатності для пред’явлення обвинувачення, що на цій стадії процесу не досліджується

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин
Judicial practice of handling civil cases that arise from the credit legal relationship

 НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Кравчук В.М. Зміст та форма постанови адміністративного суду першої інстанції
Kravchuk V.M. Matter and form of the ruling of administrative court of first instance

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION