На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
  № 1 (113),  Зміст:

 
 Вищий адміністративний суд України з гаранта законності перетворюється на загрозу демократичним виборам Президента України
Інформація про прес-конференцію, яка відбулася у Верховному Суді України 14 січня 2010 р.
The High Administrative Court of Ukraine is being transformed from the guarantor of legitimacy into the threat to democratic Presidential election
Information on the press-conference, which took place at the Supreme Court of Ukraine on 14 January 2010
 Звернення Голови Верховного Суду України до Президента України з приводу ситуації, що склалася з організаційним керівництвом діяльністю Вищого адміністративного суду України
Address of the Chairman of the Supreme Court of Ukraine to the President of Ukraine on existing situation in organizational direction of the High Administrative Court of Ukraine

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про судове рішення у цивільній справі
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14
On a court decision in civil case
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 14 of 18 December 2009
 Луспеник Д.Д. Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення — основні чинники авторитету судової влади (коментар)
Luspenyk D.D. Legality, reasonableness and fairness of the court decision—main principles of judicial power prestige (comment)
 Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 16
On amending Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 4 of 26 April 2002 “On judicial practice in cases on crimes in the sphere of traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors”
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 16 of 18 December 2009

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

  Згідно зі ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Разом з тим відповідно до ч. 1 ст. 376 цього Кодексу житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
За ч. 2 ст. 376 ЦК України особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.
З урахуванням наведеного, якщо спадкодавцем було здійснене самочинне будівництво (ч. 1 ст. 376 ЦК України), до спадкоємців переходить право власності на будівельні матеріали, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва
 Згідно із ч. 1 ст. 27 Закону України «Про заставу» застава зберігає силу, якщо за однією з підстав, зазначених в законі, майно або майнові права, що складають предмет застави, переходять у власність іншої особи. Установивши при вирішенні справи на підставі доказів, яким було дано належну оцінку, той факт, що заставлене майно було відчужене, але застава на спірне приміщення свою дію не припиняла, зобов’язання забезпечене заставою не виконано, апеляційний суд обґрунтовано дійшов висновку про збереження її чинності при переході права власності на предмет застави до відповідачки й відповідно звернення стягнення на нього з підстав, визначених ст. 27 Закону України «Про заставу»

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Управління Пенсійного фонду України як орган, якому делеговано повноваження щодо призначення і виплати пенсій та доплат до них, повинно здійснювати нарахування доплат до пенсій дітям війни відповідно до вимог ст. 6 Закону «Про соціальний захист дітей війни»
 Ухвалу Вищого адміністративного суду України залишено без змін у зв’язку з обґрунтованістю його висновку про те, що п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» не дає податковому органу право самостійно змінювати призначення платежу, визначеного платником податків при їх сплаті, зокрема з метою погашення податкового боргу

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Зважаючи на те, що відповідно до ч. 1 ст. 124 ЗК України необхідною умовою укладення договору оренди земельної ділянки, яка перебуває у державній або комунальній власності, є наявність рішення відповідного органу про надання земельної ділянки, зобов’язання цього органу укласти такий договір за відсутності відповідного рішення є порушенням його виключної, передбаченої Конституцією України, компетенції на здійснення права власності від імені українського народу та управління землями, яке підлягає захисту, а порушені права позивача мають захищатися способами, передбаченими ст. 152 цього Кодексу, з обов’язковим дотриманням норм чинного законодавства
 Вирішуючи спір про визнання дійсним аукціону з продажу майна, суди не врахували тієї обставини, що це ж майно було предметом іншого спору між тими самими сторонами про визнання недійсним договору купівлі-продажу, що розглядався господарськими судами, і за результатами розгляду якого ухвалені судові рішення, що набрали законної сили, й висновки судів безпосередньо пов’язані із цим спором

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Призначення судом кримінального покарання особі за злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 КК України із застосуванням ст. 69 цього Кодексу визнано необґрунтованим через те, що суд не врахував тяжкості злочину, особи засудженого та його поведінки після вчинення злочину
 Звільняючи засуджену особу від відбування покарання з випробуванням, суд може покласти на неї обов’язки, передбачені ст. 76 КК України. У цьому випадку суд не встановлює періодичності реєстрації, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 13 Кримінально-виконавчого кодексу України вирішення цього питання віднесено до компетенції кримінально-виконавчих інспекцій
 Відповідно до ч. 3 ст. 88 КК України особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості. У цих випадках кваліфікація дій зазначених осіб за ознакою повторності виключається
 Згідно з вимогами ч. 2 ст. 63 КК України позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ятнадцяти років за винятком випадків, передбачених Загальною частиною цього Кодексу.
При цьому відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України суд не вправі призначати покарання нижче від найнижчої межі, встановленої для певного виду покарання в Загальній частині КК.
Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування вироку
 Вирок суду щодо підсудного скасовано, а його звільнено від кримінальної відповідальності, оскільки суд на порушення вимог ст. 6 Закону України від 31 травня 2005 р. «Про амністію», не зважаючи на клопотання підсудного про застосування до нього амністії, постановив обвинувальний вирок і звільнив його від покарання

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення)
Practice of handling criminal cases on crimes, components of which are provided for by Article 366 of the Criminal Code of Ukraine (forgery by an official)

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
  Константий О.В. Суддівський імунітет як гарантія об’єктивного і неупередженого правосуддя в державі
Konstantyi O.V. Judicial immunity as a guarantee of unbiased and impartial justice in the state

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION