На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 5 (105),  Зміст:

  НА ТЕМУ ДНЯ
ISSUE OF THE DAY

  Прокопенко О.Б. Oрганізаційно-правові гарантії забезпечення неупередженості суддів
Prokopenko O.B. Organizational-legal guarantees of judicial impartiality

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 При вирішенні позову про відшкодування моральної шкоди, завданої невиконанням умов договору оренди, суд повинен враховувати, що моральну шкоду розуміють як втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.
Отже, звертаючись до суду із зазначеним позовом, позивач має довести факт заподіяння йому відповідачем моральної шкоди, яка за змістом ст. 1167 ЦК України завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, вину відповідача, а також яких саме втрат немайнового характеру він зазнав та яке саме їх матеріальне вираження.
Недоведеність позивачем зазначених обставин може бути підставою для відмови у задоволенні позову
  Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 23 КЗпП України трудовий договір може бути укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін.
У ч. 2 зазначеної статті передбачено, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Якщо суд встановить, що безстроковий трудовий договір за бажанням особи та з урахуванням її інтересів був переукладений на строковий трудовий договір, після закінчення строку якого особу з роботи звільнено, підстав для визнання строкового трудового договору недійсним у частині визначення строку та поновлення особи на роботі немає

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Чинним законодавством прокурор не наділений повноваженнями на звернення до адміністративного суду з позовною заявою в інтересах самостійних господарюючих суб’єктів з питань, які не торкаються загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону України, гарантування її державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, порушують матеріальні або інші інтереси держави, захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання, у разі якщо інтереси останніх не збігаються з інтересами органів, уповноважених державою здійснювати відповідні функції

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала.
Встановлена судами зацікавленість відповідача у використанні території, на якій знаходилися приміщення позивача, не замінює обов’язку доведення обставин, з якими закон пов’язує покладення відповідальності за заподіяння шкоди
 Майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташоване на території України, до законодавчого визначення суб’єктів права власності, згідно з Постановою Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» є загальнодержавною власністю України

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 За змістом ст. 69 КК України суд може не призначати обов’язкове додаткове покарання лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного
 Відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України суд управі, якщо проти цього не заперечують учасники судового розгляду, визнати недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи та розміру цивільного позову, які ніким не оспорюються.
Вирок суду скасовано, оскільки суд був не вправі розглядати справу за правилами, передбаченими зазначеною нормою, без участі цивільного позивача або його представника, якого належним чином не повідомили про час та місце розгляду справи
 Відповідно до вимог ст. 323 КПК України вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд обґрунтовує вирок тими доказами, які були розглянуті в судовому засіданні. Згідно зі ст. 257 цього Кодексу при розгляді справи суд повинен безпосередньо дослідити докази у справі. Оголошення показань свідка і посилання на них у вироку можливе у випадках, передбачених ст. 306 цього ж Кодексу.
Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування вироку

  СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS


  
 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2008 р.
Analysis of administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2008

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 Хавронюк М.І., Мироненко С.Ф. Чи потрібні Україні мирові суди?
Khavroniuk M.I., Myronenko S.F. Does Ukraine require courts of the peace?

 НА ДОПОМОГУ СУДДІ
TO THE JUDGE’S HELP


  
  Гнатенко А.В., Луспеник Д.Д. Деякі особливості застосування судами заходів забезпечення позову при розгляді цивільних справ
Hnatenko A.V., Luspenyk D.D. Some peculiarities of use by the courts of the means of security of a claim in civil proceedings

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION