На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 4 (104),  Зміст:

  НА ТЕМУ ДНЯ
 У державі не може бути кількох судових влад
Матеріали парламентських слухань на тему «Про стан правосуддя в Україні», що відбулися 18 березня 2009 р.
A state shall not have several judicial powers
Materials of the Parliamentary Hearings on the topic “On the State of Justice in Ukraine” that were held on 18 March 2009

  У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДІЇ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF UKRAINE AND THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 Про стан здійснення судочинства адміністративними судами
Постанова спільного засідання Президії Верховного Суду України та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 р. № 7
On the state of administration of justice by administrative courts
mResolution of the joint session of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine and the Presidium of the Council of Judges of Ukraine, No 7 of 3 April 2009

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Рішення Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з надмірною тривалістю судових проваджень, не може бути відповідно до ст. 354 ЦПК України підставою для перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами, якщо судові рішення, ухвалені в справі, визнані такими, що не порушують міжнародних зобов’язань України
 У п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» роз’яснено, що оскільки підстави для визнання батьківства за рішенням суду, зазначені у ст. 128 СК України, істотно відрізняються від підстав його встановлення, передбачених ст. 53 КпШС України 1969 р., суди, вирішуючи питання про те, якою нормою керуватися при розгляді справ цієї категорії, повинні виходити з дати народження дитини.
Так, при розгляді справ про встановлення батьківства щодо дитини, яка народилася до 1 січня 2004 р., необхідно застосовувати відповідні норми КпШС України 1969 р., беручи до уваги всі докази, що достовірно підтверджують визнання відповідачем батьківства, в сукупності, зокрема спільне проживання й ведення спільного господарства відповідачем та матір’ю дитини до її народження, спільне виховання або утримання ними дитини

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Справа за позовом суб’єкта владних повноважень, який реалізовував у спірних правовідносинах надані йому чинним законодавством владні управлінські функції стосовно забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підсудна адміністративному суду
 Спір із приводу приватизації майна не пов’язаний із захистом прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, і тому не може вирішуватися за правилами КАС України

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Суди не врахували, що згідно з договором у випадку невиконання зобов’язань за ним комісіонер повертає комітенту всі перераховані грошові кошти протягом трьох банківських днів

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Застосування до особи, засудженої за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України, положень ст. 75 цього Кодексу визнано необґрунтованим, оскільки вона не відшкодувала заподіяну злочином шкоду, під час розгляду кримінальної справи ухилялася від суду, у зв’язку з чим її оголошували в розшук, суд за відсутності даних зробив помилковий висновок про позитивну характеристику цієї особи
 Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 6 КПК України кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження у справі є необхідним для реабілітації цієї особи.
У цьому випадку суд відповідно до ч. 1 ст. 282 зазначеного Кодексу, встановивши відповідні підстави, вислуховує думку учасників судового розгляду і своєю мотивованою постановою закриває справу.
Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування постанови
 Рішення апеляційного суду про повернення справи на додаткове розслідування з мотивів порушення права на захист, яке полягало у незабезпеченні надання обвинуваченому послуг перекладача, визнано необґрунтованим, оскільки під час досудового слідства та судового розгляду підсудному роз’яснили право давати показання рідною мовою та користуватися зазначеними послугами, якими підсудний не скористався

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України)
Judicial practice in qualification of the repeated and cumulative crimes (Art. 32, 33, 35 of the Criminal Code of Ukraine)

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
SCIENTIFIC-PRACTICAL COMMENTARY


  
 Зайцев О.В. Науково-практичний коментар до ст. 20 «Обмежена осудність» Кримінального кодексу України
Zaytsev O.V. Scientific-practical commentary to Art. 20 “Limited responsibility” of the Criminal Code of Ukraine

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
 Хливнюк А.М. Щодо поняття «судова влада»
Khlyvniuk A.M. On notion of “Judicial Power”

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION