На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 12 (112),  Зміст:

  ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ
THE COURT WORKERS’ DAY

 

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 9
On judicial practice in handling civil cases on invalidation of juristic acts
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine,No. 9 of 6 November 2009
 Про судову практику у справах про злочини проти власності
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 10
On judicial practice in cases on crimes against property Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 10 of 6 November 2009
 Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 11
On amending Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 7 of 24 October 2003 “On practice of imposing criminal penalty by the courts”
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 11 of 6 November 2009

  У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДІЇ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF UKRAINE AND THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

  Відповідно до ч. 1 ст. 196 СK України та роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених у п. 22 постанови від 15 травня 2006 р. № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.
Згідно із ч. 1 ст. 20 СK України до вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна давність не застосовується, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 72, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 138, ч. 3 ст. 139 цього Kодексу, а тому на правовідносини, які регулюються ст. 196 СK України, не поширюється дія норм ЦK України про позовну давність.
Стаття 185 СK України передбачає, що той із батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той із батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Відповідно до ч. 2 ст. 185 СK України додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно, залежно від причини, що зумовила додаткові витрати.
Якщо причина, що зумовила додаткові витрати, є триваючою (тяжка хвороба, каліцтво тощо), витрати фінансуються наперед із зазначенням або без зазначення кінцевого терміну
 Відповідно до положень ст. 156 ЖK УРСР члени сім’ї власника житлового будинку, які проживають разом з ним у будинку, що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку. Припинення сімейних відносин з власником будинку не позбавляє їх права користуватися займаним приміщенням.
Таке право вони втрачають лише в разі вибуття на інше постійне місце проживання і припинення внаслідок цього сімейних стосунків з власником

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 На стягнення страхових внесків не поширюються вимоги ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», а тому дії державного виконавця та оспорювані постанови відповідача про зупинення виконавчого провадження, прийняті з підстав внесення державного підприємства до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, є незаконними та підлягають скасуванню
 Рішення судів про задоволення позову є помилковими, оскільки заявлена позивачем вимога — зобов’язати податкові органи надати управлінню державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню позивачу з бюджету, — є нічим іншим, як вимогою про підтвердження наявності факту (встановлення факту), що має юридичне значення, а отже, не підлягає розгляду в адміністративному суді. Оскільки в разі невідшкодування бюджетної заборгованості з цього податку право платника порушується неодержанням коштів з бюджету, способом захисту має бути вимога про їх стягнення

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Умови угоди між Урядом України та Урядом ФРН про реструктуризацію частини державного зовнішнього боргу України в рамках Паризького клубу кредиторів породжують права й обов’язки для сторін цієї угоди та не впливають на обов’язок позичальника повернути кредит за кредитною угодою, відповідно до умов якої він отримав кредит під державні гарантії
 Суд касаційної інстанції, відмовляючи у прийнятті касаційної скарги на підставі п. 5 ч. 1 ст. 1113 ГПК України, не дослідив наявності чи відсутності у прокурора перешкод для реалізації своїх процесуальних прав

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Умисне вбивство, вчинене у присутності близьких родичів потерпілого, враховуючи тривалість і характер застосовуваного при цьому насильства до потерпілого, суд обґрунтовано кваліфікував за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України як убивство, вчинене з особливою жорстокістю

  ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ISSUES OF LEGISLATION DEVELOPMENT


  
 Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом
Yarema A.H. System of judicial remedies for civil rights protection

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Руда Т.В. Належність і допустимість доказів у цивільному процесі США та України: порівняльно-правовий аналіз
Ruda T.V. Relevance and admissibility of evidence in the civil proceedings of the USA and Ukraine: comparative legal analysis

  СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У «ВІСНИКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ» У 2009 РОЦІ
SYSTEMATIC INDEX OF MATERIALS, PUBLISHED IN THE “VISNYK... " IN 2009


  
 

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION