На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
  № 10 (110),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 

  НА ТЕМУ ДНЯ
ISSUE OF THE DAY

 Хавронюк М.І. Стаття 3761 Кримінального кодексу України: здобуток чи прорахунок?
Khavroniuk M.I. Article 3761 of the Criminal Code of Ukraine: progress or blunder?

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

  Встановивши, що ухвалою суду першої інстанції залишено без розгляду у зв’язку з пропуском строку для оскарження заяву боржника про скасування судового наказу та що в апеляційному порядку оскаржена саме ця ухвала, апеляційний суд, переглядаючи справу, безпідставно вийшов за межі оскарження, скасував не тільки ухвалу про залишення заяви без розгляду, а й судовий наказ, і відмовив у прийнятті заяви про видачу судового наказу, хоча обґрунтованість прийняття до розгляду судом першої інстанції такої заяви та питання скасування самого судового наказу предметом апеляційного розгляду не було.
При цьому питання дотримання строку на подачу до суду заяви про скасування судового наказу, з приводу чого саме і була подана апеляційна скарга, апеляційним судом взагалі не розглядалось
  Контракт, укладений акціонерним товариством із директором згідно з п. 9 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі.
Відмова акціонерного товариства в наданні обумовленої контрактом роботи після набрання ним чинності може розглядатися як підстава для застосування правил ч. 1 ст. 235 КЗпП України, за якою в разі звільнення без законної підстави працівник повинен бути поновлений на роботі органом, який розглядає трудовий спір
 Відповідно до ст. 127 ЖК України гуртожитки як жилі приміщення призначені для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період їх роботи або навчання.
Особи, які проживають у гуртожитку, мають право на зайняття в ньому койко-місця і не наділені правом на звернення до суду з вимогами про визнання іншої особи такою, що втратила право користування ним чи проживання в ньому
 Відповідно до ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Статтею 117 цього Кодексу встановлено, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
Задовольнивши позов частково та постановивши стягнути на користь позивача середній заробіток за час затримки розрахунку, суд помилково виходив із положень статей 235, 238 КЗпП України і визначив суму стягнення за період з дня звільнення до дати звернення до суду, а не по день ухвалення рішення про стягнення заробітної плати (суми розрахунку)

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Встановлення судом фіктивності договору та факту створення платником податку на додану вартість умов для безпідставного відшкодування останнього з бюджету є підставою для відмови в такому відшкодуванні
 Відмова суду стягнути суму, нараховану за прострочення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, із тієї підстави, що на день подання позову таке нарахування не було передбачено законом, визнана необґрунтованою. Відсутність на час звернення до суду за захистом порушеного права матеріальної норми щодо способу його відновлення не є обставиною, через яку неможливе застосування відповідних положень законодавчих актів, які діяли на час учинення порушення, але згодом утратили чинність. Норми права, що зазнавали змін, мають застосовуватися виключно в межах строків дії кожної з їх редакцій і не можуть бути застосовані за аналогією права

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 4 ЗК України 1990 р., який був чинний на момент виникнення спірних правовідносин, не можуть передаватись у колективну та приватну власність, зокрема, землі транспорту та учбових господарств навчальних закладів

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

  Звільняючи особу від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України, суд у постанові має чітко вказати одну з передбачених у цій статті підстав для звільнення та мотивувати своє рішення.
Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування постанови
 Вирок суду скасовано через помилкове призначення судом кримінального покарання за правилами ч. 4 ст. 70 КК України особі, яка вчинила продовжуваний злочин, передбачений ч. 1 ст. 164 цього ж Кодексу, який розпочала до постановлення вироку у першій справі та продовжила його після постановлення у ній вироку
 Відповідно до ч. 3 ст. 105 КК України тривалість примусових заходів виховного характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 ч. 2 цієї статті, встановлюється судом, який їх призначає

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика застосування судами Закону України «Про третейські суди»
Practice of using by the courts of the Law of Ukraine «On the Court of Arbitration»

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Романюк Я.М. Визнання недійсними правочинів, вчинених у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною
Romaniuk Y. M. Invalidation of juristic acts committed from malicious concert
 Бойко Л.М. Правовий менталітет та ефективність права в контексті їх співвідношення
Boiko L.M. Legal mentality and law efficiency in the context of their correlation

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION