На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 9 (97),  Зміст:

 
 Триває співробітництво з Верховним Народним Судом Китайської Народної Республіки
Co-operation with the Supreme People’s Court of the People’s Republic of China continues

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 5 ст. 1224 ЦК України особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо судом буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.
Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, суд при вирішенні такої справи повинен установити і факт ухилення особи від надання спадкодавцеві допомоги, і факт перебування спадкодавця в безпорадному стані через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво та його потребу в допомозі цієї особи.
Безпорадний стан слід розуміти як безпомічність особи, неспроможність її своїми силами через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво фізично та матеріально самостійно забезпечити умови свого життя, у зв’язку з чим ця особа потребує стороннього догляду, допомоги та піклування.
Ухилення особи від надання допомоги спадкодавцеві, який потребував допомоги, полягає в її умисних діях чи бездіяльності, спрямованих на уникнення від обов’язку забезпечити підтримку та допомогу спадкодавцю, тобто ухилення, пов’язане з винною поведінкою особи, яка усвідомлювала свій обов’язок, мала можливість його виконувати, але не вчиняла необхідних дій. Таким чином, ухилення характеризується умисною формою вини.
Крім того, при розгляді таких справ суду належить з’ясовувати, чи потребував спадкодавець допомоги від спадкоємця за умови отримання її від інших осіб і чи мав спадкоємець матеріальну й фізичну змогу надавати таку допомогу
 Згідно зі ст. 216 ЦК України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає в користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.
Ухвалюючи рішення про визнання недійсною угоди (договору) купівлі-продажу автомобіля, суд у рішенні не може обмежитися лише посиланням на повернення сторін у попередній стан, не з’ясувавши взаєморозрахунків сторін та не вказавши, хто з них і що має повернути.
Крім того, спір щодо визнання недійсною біржової угоди (договору) купівлі-продажу повинен бути розглянутий із залученням до участі у справі як відповідача особи, яка вчинила цю угоду

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 З урахуванням положень п. 16.2 ст. 16 Закону України від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» керівник відповідного контролюючого органу (його заступник) може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені в абз. 1 підпункту 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 вказаного Закону, але не більше шістдесяти календарних днів, про що письмово повідомити платника податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абз. 1 того самого підпункту *.
Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається йому протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абз. 1 вказаного підпункту

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Суди не врахували, що банк не є стороною договорів і кошти за користування кредитною лінією сплачувалися відповідачу. Таким чином, висновок Вищого господарського суду України про те, що виконання договору може вимагати як особа, яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої передбачено таке виконання, є неспроможним

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до ст. 14 Європейської конвенції про видачу правопорушників видана особа не може переслідуватися, засуджуватися ні за яке правопорушення, вчинене до її видачі, крім того, за яке вона була видана.
Вирок суду змінено, оскільки суд, засуджуючи особу, не перевірив умови її видачі та засудив за законом, який не підлягав застосуванню
  Звільняючи особу від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки на підставі ст. 48 КК України, суд повинен зазначити, у чому ця зміна полягала.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 7 КПК України за наявності підстав, передбачених ст. 48 КК України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, має бути ухвалена постанова про закриття справи. Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування постановленого ним вироку

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 Микієвич М.М., Микієвич М.М. Деякі аспекти впровадження європейських стандартів у процесі реформування судової системи України
Mykiievych M.M., Mykiievych M.M. Some aspects of introduction of European standards into the process of reformation of the judicial system in Ukraine
 Пошва Б.М. Судовий прецедент: проблеми запровадження в Україні
Poshva B.M. Court case: problems of introduction in Ukraine
 Шевчук С.В. Нормативність актів судової влади: від правоположення до правової позиції
Shevchuk S.V. Normative character of the acts of judicial power: from the legal regulation to the legal standard

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ
SUPPORTING COURTS ACTIVITY


  
 Прокопенко О.Б. Організаційно-правові засади призначення суддів загальних судів на адміністративні посади
Prokopenko O.B. Organizational-legal principles of judicial appointments to the administrative posts

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Мармаш В.Я. Зупинення провадження на етапі попереднього розгляду кримінальної справи судом апеляційної інстанції
Marmash V.Y. Suspension of the trial at the stage of preliminary hearing in criminal case by the court of appeal
 Руденко М.В. Участь прокурора у цивільному процесі на різних етапах становлення вітчизняного законодавства
Rudenko M.V. Participation of the prosecutor in civil proceedings at the different stages of domestic legislation of establishment