На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 7 (95),  Зміст:

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5
On court practice in cases of crimes against sexual freedom and sexual inviolability of the person
Resolution of Plenum of the Supreme Court of Ukraine, No. 5 of 30 may 2008

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE


  
 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Рішення суду про відмову в задоволенні позову про усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом зобов’язання виконати роботи з розблокування дверей виходу на сходову клітину «чорного» ходу та про повернення права користування частиною сходової клітини визнано правильним, оскільки допоміжні приміщення (підвали, горища, сходи тощо) стають об’єктами права власності співвласників багатоквартирних будинків одночасно з приватизацією громадянами квартир, що засвідчується свідоцтвом про право власності на квартиру, а в розглянутій справі встановлено, що дозвіл на переобладнання горища будинку та демонтаж перекриття між поверхами надавався рішеннями районної ради народних депутатів до виникнення у позивачів права власності на квартири

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Саме по собі створення об’єктів природно-заповідного фонду не свідчить про зменшення земель населених пунктів чи земель запасу, а є віднесенням земель до категорій відповідно до їх цільового призначення

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Проведення судового розгляду кримінальної справи за правилами, передбаченими ч. 3 ст. 299 КПК України, визнано необґрунтованим, оскільки підсудний у судовому засіданні заперечував свою вину в частині пред’явленого йому обвинувачення за ч. 2 ст. 317 КК України
 Порушення апеляційним судом вимог статей 332—335, 378 КПК України потягло скасування постановленого ним вироку

  У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика застосування судами міжнародних договорів України щодо визнання і виконання вироків іноземних судів
Practice of implementation of the international treaties of Ukraine on recognition and enforcement of judgments of foreign courts

  CУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS


  
 Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р. (Закінчення)
State of administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2007 (Ending)

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
SCIENTIFIC-PRACTICAL COMMENTARY


  
 Тихий В.П., Мельник М.І. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого або референдного права
Tyhyy V.P., Melnyk M.I. Criminal responsibility for precluding the election or referendum right

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Рішення від 21 вересня 2006 р. у справі «Грабчук проти України»
Judgment in the case of Hrabchuk v. Ukraine, 21 September 2006
 Рішення від 1 червня 2006 р. у справі «Федоренко проти України»
Judgment in the case of Fedorenko v. Ukraine, 1 June 2006