На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 6 (94),  Зміст:

 

  
 Відкритий лист Голови Верховного Суду України В. Онопенка до Президента України В. Ющенка
Open Letter of the Chairman of the Suprem Court of Ukraine V. Onopenko to the President of Ukraine V. Jushchenko

  НА ТЕМУ ДНЯ

  
 Селіванов А.О. Судове право: нова галузь права чи теоретична думка?
Selivanov A.O. Judicial law: a new field or theoretical thought?

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 6
On practice of application of the criminal-procedural legislation in the preliminary consideration of criminal cases in the courts of first instance
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 6 of 30 May 2008
 Про судову практику у справах про спадкування
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 7
On court practice in cases of inheritance
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 7 of 28 May 2008
 Про внесення змін та доповнень до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 8
On amending the Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine “On court practice in the cases on smuggling and breach of the custom rules”, No 8, 3 June 2005
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No. 8 of 30 May 2008
 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 грудня 1997 р. № 13 «Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права і свободи громадян»
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 9
On invalidation of the Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine “On the practice of courts dealing with the cases of complaints against decisions, activity or inactivity of the bodies of state power, local self-government, legal entities, public officers and officials in the sphere of management activity, which infringe rights and freedoms of the citizens
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, No 4 of 30 May 2008

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL JUDGES OF UKRAINE


  
 

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

  Статтею 27 Закону України «Про електроенергетику», якою встановлено відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику, визначено, що правопорушеннями в електроенергетиці, є, зокрема: крадіжка електричної енергії; самовільне підключення до об’єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку; порушення правил користування енергією.
Згідно з п. 48 Правил користування електричною енергією для населення за розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку споживач несе відповідальність згідно із законодавством.
Позаоблікове споживання електроенергії, вчинене шляхом улаштування прихованої електропроводки поза приладом обліку, неможливо встановити при звичайному огляді приладу обліку під час контрольного зняття його показань, для цього необхідно провести технічну перевірку цього приладу.
З огляду на це суд має встановити час останньої технічної перевірки та визначити розмір збитків, завданих улаштуванням прихованої електропроводки, відповідно до дня усунення порушення, але не більше терміну позовної давності
  Згідно з п. 1 ст. 234 ЦПК України окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, у порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Відповідно до положень ч. 5 ст. 234 цього Кодексу суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (ч. 6 ст. 235 ЦПК України)

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

  Законність процесуальних актів і дій (бездіяльності) суду, вчинених при розгляді конкретної справи, не може перевірятися за межами передбаченого законом процесуального контролю.
Помилкове оформлення судами своїх процесуальних дій та рішень не ухвалами, а іншими за назвою, формою або викладом документами (листами, записками, вироками, постановами, повідомленнями) не змінює сутності таких документів. Вони можуть бути оскаржені в порядку, встановленому чинним на час учинення дії процесуальним законом. Оскільки обсяг конституційного права на оскарження судових рішень є ширшим, ніж обсяг, у якому воно реалізоване у процесуальному законі, правило про апеляційне оскарження поширюється і на випадки, коли суд (суддя) протягом визначеного законом процесуального строку не вчиняє процесуальну дію та не ухвалює за нею рішення, створюючи тим самим перешкоди для подальшого руху справи (допускає процесуальну бездіяльність)

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

  У ч. 2 ст. 1117 ГПК України зазначено, що касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Застосування до особи, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 164 КК України, акта амністії визнано необґрунтованим, оскільки відповідно до п. «е» ст. 7 Закону України від 19 квітня 2007 р. «Про амністію» амністія не застосовується до осіб, які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей
 Кримінальна справа приватного обвинувачення щодо депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, який вчинив протиправні дії, не пов’язані з виконанням представницьких та владних функцій місцевого самоврядування, порушується в загальному порядку, передбаченому ст. 27 КПК України

 СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS


  
 Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р.
State of administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2007

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Самсін І.Л. Проблеми тлумачення податкового законодавства у спорах, що виникають із вексельних розрахунків між суб’єктами господарювання
Samsin I.L. Problems in legal interpretation of the tax legislation in disputes, arising from the bills payments between entities of economic management

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION