На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 5 (93),  Зміст:

 
 Перемогою у Великій Вітчизняній Ви принесли щастя майбутнім поколінням…
Зустріч Голови Верховного Суду України Онопенка В.В. із ветеранами
By winning in the Great Patriotic War you brought fortune to the future generations…
Meeting of the Chairman of the Supreme Court of Ukraine Onopenko V.V. with the veterans

 У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 Проблеми у сфері правосуддя можна подолати лише системними заходами
Матеріали розширеного спільного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України, яке відбулося 18 квітня 2008 р.
Problems in the sphere of justice can only be removed by the complex measures
Materials of the enlarged session of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine, Presidium of the Council of Judges of Ukraine and the Board of the State Judicial Administration of Ukraine that was held on 18 April 2008
 Про стан здійснення судочинства у 2007 році та завдання на 2008 рік
Постанова розширеного спільного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 18 квітня 2008 р.
On the state of administration of justice in 2007 and tasks in 2008
Resolution of the enlarged session of the Presidium of the Supreme Court of Ukraine, Presidium of the Council of Judges of Ukraine and the Board of the State Judicial Administration of Ukraine, of 18 April 2008

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE

 

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Вирішуючи позов про встановлення факту проживання однією сім’єю з особою, яка померла після 1 січня 2004 р., суд повинен застосовувати норми ЦК України, що набрав чинності на час відкриття спадщини, тобто ЦК України 2003 р.
Відповідно до ст. 1264 цього Кодексу у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.
Частиною 2 ст. 1259 цього Кодексу встановлено, що фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані
 При розгляді позову до страхової компанії про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, суд повинен враховувати, що відповідно до п. 22.3 ст. 22 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» потерпілому відшкодовується також моральна шкода, передбачена пунктами 1, 2 ч. 2 ст. 23 ЦК України. При цьому ліміт відповідальності страхової компанії визначений п. 9.3 ст. 9 цього Закону.
Відшкодування потерпілому моральної шкоди з підстав, передбачених пунктами 3, 4 ч. 2 ст. 23 ЦК України, проводиться в розмірі, визначеному судом, особою, яку визнано винною у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди
 Відмовляючи у задоволенні позову юридичної особи про визнання недійсним договору купівлі-продажу автомобіля, укладеного особою на підставі доручення від імені цієї юридичної особи, у зв’язку з тим, що його укладено з перевищенням наданих у дорученні повноважень, суд зробив правильний висновок про вчинення позивачем дій, які згідно з ч. 1 ст. 241 ЦК України свідчать про фактичне схвалення договору

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Не можна вважати неповноважним склад суду, який розглянув справу, порушену без дотримання правил територіальної підсудності, тобто встановленого процесуальним законодавством порядку розподілу справ між судами одного й того самого рівня залежно від території, на яку поширюється їхня юрисдикція

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Суди на порушення вимог статей 104, 11110 ГПК України прийняли рішення, що стосувалося прав і обов’язків особи, яку не було залучено до участі у справі

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Застосування до засудженого ст. 69 КК України при призначенні кримінального покарання визнано обґрунтованим, оскільки засуджений визнав вину, щиро розкаявся у вчиненому та добровільно відшкодував у повному обсязі заподіяну потерпілому матеріальну шкоду
 Згідно з ч. 1 ст. 275 КПК України розгляд справи провадиться тільки стосовно підсудних і тільки в межах пред’явленого їм обвинувачення.
Порушення судом зазначених вимог закону при розгляді справи про злочин, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 307 КК України, стало підставою для зміни вироку
 Відповідно до ст. 51 КпАП викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо його вартість на момент учинення правопорушення не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При визнанні діяння, вчиненого після 1 січня 2004 р., таким, яке тягне кримінальну відповідальність, — у разі, коли настання відповідальності зумовлене певною кількістю неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — необхідно виходити з того, що сума такого мінімуму дорівнює розміру податкової соціальної пільги, встановленої для відповідного року. Неврахування судом зазначених обставин потягло скасування постанови

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
  Самсін І.Л. Порушення правил етики судді як дисциплінарний проступок
Samsin I.L. Violation of the rules of the judicial ethics as a disciplinary offence
 Хливнюк А.М. Державна судова адміністрація України: створення, діяльність, перспективи розвитку
Khlyvniuk A.M. The State Judicial Administration: establishment, operation, outlook for the future development

  CТОРІНКИ ІСТОРІЇ
PAGES OF HISTORY


  
  Мигашко М.Д. Згадуючи минуле…
Mygashko M.D. Thinking back to the past…