На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 4 (92),  Зміст:

 

  
 Як уникнути «кишенькового правосуддя»
Інтерв’ю з Головою Верховного Суду України. Онопенком В.В. How to avoid “pocket justice” Interview of the Chairman of the Supreme Court of Ukraine Onopenko V.V.

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 2
On some issues of application of the legislation by the courts of Ukraine in the course of granting sanctions to interim restriction of the constitutional rights and freedoms of a person and citizen within the investigative activities, inquiry and pre-trial investigation
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine, 2008 No. 2 of 28 March
 Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 3
On the practice of courts issuing some decrees in criminal cases
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine No. 3, of 28 March 2008
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Пленуму Верховного Суду України
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 4
On invalidation of some Resolutions of the Plenary Supreme Court of Ukraine
Resolution of the Plenary Supreme Court of Ukraine No. 4, of 28 March 2008

  НА ТЕМУ ДНЯ
ISSUE OF THE DAY


  
 Прокопенко О.Б. Проблеми становлення справедливої судової влади
Prokopenko O.B. The problems of the fair judicial system’s development
 Ярмак О.М. Особливості оформлення протоколів про адміністративне правопорушення за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння
Yarmak O.M. Special features in drawing up the protocols on administrative offences for alcohol-impaired driving

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Згідно з правилами ст. 376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
Суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов’язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову, якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб.
У цьому випадку виникає цивільно-правовий спір, і вимоги управління архітектури та містобудування виконавчого комітету (органу державної влади) слід розглядати відповідно до норм ЦПК України
 Пленум Верховного Суду України в абзаці 2 п. 17 постанови від 26 грудня 2003 р. № 14 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» роз’яснив, що оскільки дії державного виконавця, пов’язані з реалізацією арештованого майна, є підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків, до таких правовідносин мають застосовуватися загальні положення про захист цивільних прав шляхом пред’явлення позову, у зв’язку з чим у цій частині скаргу на дії державного виконавця суд ухвалою залишає без розгляду і роз’яснює заявникові можливість вирішення спору в позовному провадженні.
Вимоги про визнання незаконними дій державного виконавця, пов’язаних із зупиненням виконавчого провадження і проведенням прилюдних торгів, є взаємопов’язаними і мають вирішуватись у порядку позовного провадження
 Згідно з ч. 3 ст. 365 ЦПК України після скасування судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами суд розглядає справу по суті за правилами, встановленими цим Кодексом

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 До актів правового регулювання умов та порядку призначення суддям щомісячного довічного грошового утримання належать і ті правові акти, які передбачають пільгове (кратне) обчислення періоду проходження військової служби для зарахування його до стажу роботи, що дає право на призначення й отримання різних видів пенсій та соціального забезпечення

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Вирішуючи питання щодо визначення розміру частки наймача в об’єкті оренди згідно з ч. 4 ст. 778 ЦК України, суди не врахували вартість його витрат на проведення поточних ремонтних робіт, які мають здійснюватися за його рахунок (ч. 1 ст. 776 цього ж Кодексу)

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Відповідно до ч. 3 ст. 36 КК України перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання чи обстановці захисту. При цьому особа має перебувати у стані необхідної оборони.
Заподіяння засудженою особою, яка не перебувала в такому стані, ударів потерпілим, що спричинили їхню смерть, суд правильно кваліфікував як умисне вбивство двох осіб
  Розглядаючи справи про злочини, відповідальність за які передбачена ст. 290 КК України, слід ураховувати положення Інструкції про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку, відповідно до якого ідентифікаційний номер транспортного засобу є структурним поєднанням буквено-цифрових символів, який присвоюється виробником транспортного засобу з метою ідентифікації останнього і наноситься на деталі кузова, шасі (рами) згідно зі стандартами.
Номерний знак транспортного засобу не є ідентифікаційним номером, тому керування зазначеним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу, утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 121 КпАП, а не злочину, відповідальність за який встановлена ст. 290 КК України
 Відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 370 КПК України вирок належить скасувати, якщо було порушено право підсудного виступити з останнім словом

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Рішення від 9 листопада 2006 р. у справі «Білуха проти України»
Judgment in the case of Bilukha v. Ukraine on November 9, 2006
 Рішення від 2 листопада 2006 р. у справі «Волохи проти України»
Judgment in the case of Volokhy v. Ukraine on November 3, 2006
 Рішення від 31 травня 2007 р. у справі «Лізанець проти України»
Judgment in the case of Lizanets’ v. Ukraine on May 31, 2007

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
ASSISTANCE TO JUDGES


  
 Світлична Г.О. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності в порядку цивільного судочинства
Svitlychna G.O. Full civil capacity to a juvenile pursuant to civil proceedings

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
  Кухнюк Д.В. Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження
Kuhknyuk D.V. Judicial precedent in criminal process: the problems of implementation
 Пуданс-Шушлебіна К.Ю. Зустрічний позов як засіб захисту інтересів суб’єктів публічної влади
Pudans-Shushlebina K.Y. Counter-claim to defend interests of public authority’s bodies

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION