На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 2 (90),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS

 

  У РАДІ СУДДІВ УКРАЇНИ
AT THE JUDICIAL COUNCIL OF UKRAINE

 

 
СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ст. 635 ЦК України попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір у майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлено актами цивільного законодавства.
Порушення сторонами своїх зобов’язань, що ґрунтуються на попередньому договорі, може тягти наслідки, передбачені законом або договором. Зокрема, сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення основного договору на підставі попереднього договору, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням укладення основного договору.
Крім того, попереднім договором може бути встановлено й інші підстави відповідальності за порушення його умов
 У ст. 13 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що серед інших до системи органів прокуратури належать і військові прокуратури.
Разом з тим у ч. 2 ст. 461 цього Закону зазначено, що військові прокурори є військовослужбовцями, які проходять службу відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», і на них поширюються правові та соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види постачання і забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України
 Сторонами у справі про визнання прилюдних торгів недійсними є продавець — відділ державної виконавчої служби в особі спеціалізованої організації, що організовує та проводить їх за договором із державною виконавчою службою, і покупець — учасник прилюдних торгів, для яких настали наслідки угоди і можуть наступати наслідки визнання угоди недійсною

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» має пріоритетне значення щодо нормативно-правових актів Уряду України. Оскільки положення постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин» та «Про застосування коефіцієнта до базового нормативу плати за користування надрами для видобування каменю будівельного» суперечать ст. 6 цього Закону, то під час його дії мали застосовуватися нормативи, встановлені саме ним, а не зазначеними постановами

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ч. 1 ст. 63 ЦК 1963 р. угода, укладена від імені другої особи, особою, не уповноваженою на укладення угоди або з перевищенням повноважень, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов’язки для особи, яку представляють, лише у разі дальшого схвалення угоди цією особою
 Відповідно до ч. 1 ст. 29 ГПК прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії її розгляду для представництва інтересів громадянина або держави, подати апеляційне, касаційне подання, а також подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Згідно з ч. 4 ст. 419 КПК України при розгляді справи про застосування примусових заходів медичного характеру в судовому засіданні допитуються свідки та перевіряються докази, що доводять або спростовують вчинення особою суспільно небезпечного діяння, а також перевіряються інші обставини, які мають істотне значення для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. У необхідних випадках у судове засідання викликається експерт
 Незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вважаються будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч вимогам законодавства. Обопільне введення шляхом ін’єкцій наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які придбані особами за спільні кошти, збуту не утворюють
 Дії засудженого, який неналежно виконував обов’язки, пов’язані із безпечною експлуатацією атракціонів, що призвело до заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, суд правильно кваліфікував за ч. 1 ст. 367 КК України як службова недбалість

  У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
AT THE JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами корпоративних спорів
Practice of dealing with corporate disputes

  НА ДОПОМОГУ СУДДІ
PROVIDING ADVICE TO JUDGE


  
 Кузнєцова Н.С. Корпоративні спори: поняття, ознаки, зміст та визначення підвідомчості
Kuznetsova N.S. Corporate disputes: notion, attributes, content and jurisdictional procedure

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
 Матюшкова Т.П. Допит у суді жінок-потерпілих від насильницьких злочинів: процесуальні і тактичні основи
Matiushkova T.P. Interrogation of women suffered from aggressive crimes: procedural and tactical principles
 Ахтирська Н.М., Антощук В.В. Злочини у сфері комп’ютерних технологій та судова практика розгляду справ цієї категорії
Akhtyrska N.M., Antoshuck V.V. Crimes in the sphere of computer technologies and practice of dealing with the cases of tuis type

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL CO-OPERATION