На першу сторінку Написати листа Пошук
 2008   ‹ інформація про журнал
  № 10 (98),  Зміст:

 

  
 До Дня юриста
Lawyer’s Day
 Заява Голови Верховного Суду України В. Онопенка з приводу ситуації, що складається в Україні зі здійсненням правосуддя
Statement made by the Chairman of the Supreme Court of Ukraine about existing situation in administration of justice in Ukraine

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до частин 1, 3 ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків. З огляду на це суд визнає недійсним і видане особі свідоцтво про право власності на майно, придбане за результатами прилюдних торгів, проведених на підставі договору застави.
Вирішуючи позов про визнання недійсними прилюдних торгів, свідоцтва про право власності, виданого на майно, придбане за результатами недійсних прилюдних торгів, суд повинен враховувати, що відповідно до частин 1, 5 ст. 216 ЦК України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину за вимогою заінтересованої особи або за власною ініціативою суду.
Ураховуючи положення ч. 1 ст. 386 ЦК України та роз’яснення, викладені в пунктах 2, 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 р. № 3 «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними» (з подальшими змінами), при задоволенні позову суд в одному рішенні постановляє про визнання угоди недійсною і про застосування передбачених законом наслідків

   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative casess

 До актів правового регулювання умов і порядку призначення прокурорам та слідчим пенсій за вислугою років належать і ті правові акти, які передбачають пільгове (кратне) обчислення періоду проходження військової служби для зарахування його до стажу роботи, що дає право на призначення й отримання різних видів пенсій та соціального забезпечення

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Згідно з вимогами ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.
За ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
Суди не дали належної оцінки зазначеним вимогам закону, у зв’язку з чим постановлені у справі судові рішення підлягають скасуванню, а справа — передачі на новий розгляд до суду першої інстанції
 Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України судочинство в Україні здійснюється, зокрема, на засадах забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Статтею 107 ГПК України передбачено, що касаційну скаргу мають право подати особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов’язків

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до роз’яснень, що містяться в п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання», позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тому разі, коли особа мала таке право, набуте в установленому законом порядку, а також якщо вчинення злочину було пов’язане з посадою підсудного або із зайняттям ним певною діяльністю
 Відповідно до ст. 377 КПК України в апеляційній ухвалі мають бути наведені докладні мотиви постановленого рішення. За змістом ч. 3 ст. 358 та ч. 5 ст. 362 цього Кодексу апеляційний суд вправі дати іншу оцінку доказам лише після проведення судового слідства.
Порушення зазначених вимог закону потягло скасування ухвали апеляційного суду
 Відповідно до ст. 399 КПК України вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для органів дізнання чи досудового слідства під час додаткового розслідування справи, а також для суду першої або апеляційної інстанції при повторному її розгляді.
Порушення судом першої інстанції зазначених вимог закону потягло скасування вироку

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS


  
 Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Practice of handling cases on the crimes in the sphere of drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Справа «Бук проти Німеччини».
Рішення від 28 квітня 2005 р.
Сase of Buck v. Germany.
Judgment of 28 April 2005

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
  Виноградова О.І. Проблеми запровадження інституту медіації
Vynohradova O.I. Problems of introduction of institution of mediation

  ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Грек Б.М. Про окремі аспекти протиправного перерозподілу власності в Україні
Grek B.M. On some aspects of redistribution of property in Ukraine

  ПОРТРЕТИ
PERSONALITIES


  
  Мигашко М.Д. Арсен Гриненко: сім років на флоті і сорок шість — у судовій системі
Нарис про суддю Верховного Суду у відставці
Myhashko M.D. Mr Arsen Hrynenko: seven years of service in the navy and forty six in the judicial system
Essay about retired judge of the Supreme Court of Ukraine

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION