Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
2007-1   ‹ інформація про щорічник
РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
 Особливості розгляду справ окремих категорій
  Справи про захист прав споживачів
  
 5. Відповідно до ст. 700 ЦК продавець зобов’язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Інформація повинна відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання. Покупець має право до укладення договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей останнього або демонстрації користування ним, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі.
Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, — в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування збитків, а також моральної шкоди