Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
2004   ‹ інформація про щорічник
РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
 Особливості розгляду справ окремих категорій
  Справи, пов’язані з діяльністю кооперативів та господарських товариств
  
 7. Виходячи зі змісту ст. 55 Закону України «Про господарські товариства» при відмові спадкоємця учасника товариства з обмеженою відповідальністю від вступу до цього товариства або відмові товариства прийняти спадкоємця до числа учасників останньому у грошовій або натуральній формі видається не внесений померлим учасником-спадкодавцем до статутного фонду вклад, а вартість частини майна товариства, пропорційна частці у статутному фонді, яка належала спадкодавцю, та належна йому частка прибутку, одержаного товариством у цьому ж році. Розмір виплат спадкоємцю може перевищувати розмір частки, яка належала спадкодавцю в статутному фонді, або бути меншим за неї чи взагалі не виплачуватися, якщо боргові зобов’язання товариства перевищуватимуть його активи
 8. Відповідно до статей 58—60 Закону України «Про господарські товариства» загальні збори товариства є його вищим органом. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів. Учасники товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному фонді. Зазначені норми Закону не містять визначення значної чи незначної більшості