Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
2004   ‹ інформація про щорічник
РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
 Особливості розгляду справ окремих категорій
  Справи, що виникають з угод
  
 3. Умови договору підряду на будівництво жилого будинку передбачені главами 28, 29 ЦК України. До таких умов зараховують виділення замовнику земельної ділянки, передача ним підрядчику погодженої сторонами проектно-кошторисної документації, здійснення замовником контролю й технічного нагляду за відповідністю виконуваних робіт проектам і кошторисам тощо. Суд,розглядаючи позов про визнання договору на будівництво квартири договором підряду, повинен повно й усебічно з’ясувати характер правовідносин сторін, їхні права та обов’язки в цих правовідносинах, а також можливість застосування положень глав 28, 29 ЦК і Закону «Про захист прав споживачів»
 4. Статтею 165 ЦК України передбачено: якщо строк виконання зобов’язання не встановлений або визначений моментом витребування, кредитор вправі вимагати виконання в будь-який час, а боржник повинен виконати таке зобов’язання в семиденний строк з дня пред’явлення вимоги кредитором, якщо із закону, договору або зі змісту зобов’язання не випливає обов’язок негайного виконання. При вирішенні позову про стягнення боргу суд повинен з’ясувати, коли у позивача виникло право вимоги щодо виконання відповідачем зобов’язання за договором позики, враховуючи при цьому, що відповідно до ст. 76 ЦК України перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права