Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
2003   ‹ інформація про щорічник
РІШЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
 Розгляд справ про злочини окремих категорій
  Злочини проти авторитету органів державної владі, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
  
 73. Якщо в ході примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань винуваті особи позбавляють потерпілого волі, такі дії повністю охоплюються ч. 3 ст. 198-2 КК України 1960 р. і додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 123-1 цього Кодексу не потребують. Злочин визнається вчиненим організованою групою осіб, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися для спільної злочинної діяльності
 74. При відмежуванні вимагання від примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань слід виходити із суб’єктивної сторони і керуватися тим, що вимагання передбачає корисливі мету й мотив, спрямовані на незаконне збагачення, а примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань полягає у спонуканні потерпілого протизаконними способами до виконання реально існуючої угоди, яку він мав виконати