Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
2003   ‹ інформація про щорічник
РІШЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
  Справи зі спорів, що виникають з відносин, пов’язаних із державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів
  
 48. Визнання статуту господарського товариства недійсним недопустиме, якщо невідповідність його окремих положень вимогам закону усунуто шляхом внесення змін до статуту у встановленому порядку
 49. Наявність чи відсутність прибутку у Національного депозитарію не змінює тих обставин, що за законом єдиною його організаційно-правовою формою є відкрите акціонерне товариство, і законом не встановлено, що на діяльність цього товариства не поширюється дія Закону України «Про господарські товариства»
 50. Ухвалюючи постанову, Вищий господарський суд України помилково дійшов висновку про припинення повноважень органів управління товариства через закінчення трирічного терміну, на який вони обиралися, оскільки згідно зі ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» вищим органом акціонерного товариства є загальні збори його акціонерів. Відповідно до п. «ж» цієї статті загальні збори затверджують правила процедури та інші внутрішні документи товариства, визначають його організаційну структуру