Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
2000   ‹ інформація про щорічник
РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
 Особливості розгляду справ окремих категорій
  Житлові справи
  
 Відповідно до ст. 65 ЖК України право на жилу площу породжує не наявність прописки, а фактичне постійне проживання особи на цій площі як члена сім’ї
 Якщо на кімнату, що звільнилась у квартирі, претендують декілька наймачів, які проживають у цій квартирі, перевага у задоволенні заяви про надання такої кімнати належить відповідно до ст. 54 ЖК України тому з них, хто потребує поліпшення житлових умов. Така кімната надається наймачеві, який проживає в цій квартирі, за умови, що загальний розмір його жилої площі в разі приєднання кімнати не перевищуватиме норми, встановленої ст. 47 названого Кодексу, крім випадків, коли наймач або член його сім’ї має право на додаткову жилу площу
 Господарське товариство як власник має право продати куплену за рахунок своїх прибутків квартиру. Законодавство не передбачає таких підстав надання організацією жилого приміщення в користування працівникові, як оголошення про це в пресі, якщо надання такого приміщення не передбачалось укладеним трудовим договором. Справа про виселення після скасування попередніх рішень має розглядатися по першій інстанції обов’язково у колегіальному складі суду
 Чинне законодавство України не встановлює обмежень у здійсненні передбаченого Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» права осіб, які віднесені до категорії 1 і потребують поліпшення житлових умов, на позачергове забезпечення жилою площею протягом року з дня подання заяви, а також на додаткову жилу площу у вигляді окремої кімнати, якщо вони перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
 Рішення про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, скасовано, оскільки суд не врахував, що за особами, які постійно проживали в Україні й у разі повернення мають право на її громадянство, а нині проживають і працюють у районах Крайньої Півночі Російської Федерації та прирівняних до них місцевостях, зберігається встановлений порядок бронювання жилих приміщень
 Зайняття відповідачами квартири, про надання якої саме їм було прийняте рішення власником підприємства і квартири та профспілковим комітетом, не може вважатися самовільним
 Рішення у справі про виселення з відчуженої квартири скасовано, оскільки при його постановленні суд не врахував, що не є підставою для виселення членів сім’ї (у тому числі колишніх) власника жилого будинку (квартири) сам факт переходу права власності на це майно до іншої особи, адже їх право користування жилим приміщенням урегульовано житловим законодавством, згідно з яким ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування ним інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом
 Відмовляючи в позові про визнання права власності на частину викупленої квартири і вселення в неї, суд не врахував, що квартира, наймачем якої до шлюбу з відповідачем була позивачка, викуплена на ім’я відповідача в період шлюбу сторін і для них. Усупереч вимогам ст. 21 ЦПК України у засіданні президії обласного суду брав участь суддя, який входив до складу суду при розгляді справи у касаційному порядку