На першу сторінку Написати листа Пошук
2013
 › № 1 (149) › № 2 (150) › № 3 (151) › № 4 (152) › № 5 (153) › № 6 (154)
2012
 › № 1 (137) › № 2 (138) › № 3 (139) › № 4 (140) › № 5 (141) › № 6 (142) › № 7 (143) › № 8 (144) › № 9 (145) › № 10 (146) › № 11 (147) › № 12 (148)
2011
 › № 1 (125) › № 2 (126) › № 3 (127) › № 4 (128) › № 5 (129) › № 6 (130) › № 7 (131) › № 8 (132) › № 9 (133) › № 10 (134) › № 11 (135) › № 12 (136)
2010
 › № 1 (113) › № 2 (114) › № 3 (115) › № 4 (116) › № 5 (117) › № 6 (118) › № 7 (119) › № 8 (120) › № 9 (121) › № 10 (122) › № 11 (123) › № 12 (124)
2009
 › № 1 (101) › № 2 (102) › № 3 (103) › № 4 (104) › № 5 (105) › № 6 (106) › № 7 (107) › № 8 (108) › № 9 (109) › № 10 (110) › № 11 (111) › № 12 (112)
2008
 › № 1 (89) › № 2 (90) › № 3 (91) › № 4 (92) › № 5 (93) › № 6 (94) › № 7 (95) › № 8 (96) › № 9 (97) › № 10 (98)
_______________________

Загальнодержавне періодичне видання.
Виходить 12 разів на рік.
Засноване 22 липня 1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7710 від 12 серпня 2003 р.
Засновник: Верховний Суд України.

Індекс за Каталогом періодичних видань України - 40358

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 3-05/4 наукові статті, опубліковані у журналі,
на підставі висновку експертної ради з юридичних наук, окремо у кожному конкретному випадку
за поданням спеціалізованої вченої ради зараховуються як фахові в галузі юридичних наук.
_______________________

E-mail: editor@scourt.gov.ua
Адреса редакції:
01043 Київ 43, вул. П.Орлика, 4a, кімн. 109.
Телефони:

 • відповідальний секретар (44) 253-16-83
 • редактори (44) 253-16-83
 • група технічного забезпечення (44) 253-06-87
_______________________
  Hide details for Редакційна колегіяРедакційна колегія
 • Пилипчук Петро Пилипович — Голова Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України, голова редакційної колегії;
 • Барбара Валентин Петрович — заступник Голови Верховного Суду України - секретар Судової палати у господарських справах, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;
 • Бейцун Ірина Валеріївна — заступник керівника апарату Верховного Суду України, кандидат юридичних наук;
 • Бень Анатолій Борисович — начальник управління забезпечення видавничої діяльності Верховного Суду України, заслужений журналіст України;
 • Волков Олександр Федорович — заслужений юрист України;
 • Городовенко Віктор Валентинович — голова Апеляційного суду Запорізької області, доктор юридичних наук, заслужений юрист України;
 • Губар Ліна Олексіївна — начальник відділу міжнародного співробітництва Верховного Суду України;
 • Кіреєва Наталія Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України;
 • Когут Світлана Петрівна — головний консультант служби керівника апарату Верховного Суду України;
 • Короткевич Микола Євгенович — суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;
 • Кузнєцова Наталія Семенівна — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Мельник Микола Іванович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
 • Міщенко Станіслав Миколайович — заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслужений юрист України;
 • Ромовська Зореслава Василівна — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
 • Романюк Ярослав Михайлович — Голова Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;
 • Селіванов Анатолій Олександрович — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, заслужений юрист України;
 • Сенін Юрій Леонідович — секретар Пленуму Верховного Суду України, заслужений юрист України;
 • Сердюк Валентин Васильович — заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
 • Сірий Микола Іванович — кандидат юридичних наук;
 • Терлецький Олександр Олександрович — заступник секретаря Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, заслужений юрист України;
 • Хавронюк Микола Іванович — доктор юридичних наук, заслужений юрист України;
 • Шакун Василь Іванович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Шумило Микола Єгорович — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Ярема Анатолій Григорович — заступник Голови Верховного Суду України - секретар Судової палати у цивільних справах, заслужений юрист України, заступник голови редакційної колегії.
  Hide details for Передплата й замовленняПередплата й замовлення

Передплата на журнал «Вісник Верховного Суду України»
індекс за Каталогом періодичних видань України 40358
приймається відділеннями зв’язку України протягом усього року.
Show details for До відома авторів!До відома авторів!